IBKI waarschuwt rijinstructeurs

Op 26 september 2013 heeft de minister van I en M de Tweede Kamer geïnformeerd over de WRM. IBKI waarschuwt rijinstructeurs dat dit niet betekent dat de huidige bijscholingsverplichting en de sanctie per direct zijn gewijzigd.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De brief over de evaluatie van de WRM en het bijbehorende rapport aan de Tweede Kamer vindt u hier:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties?keyword=&period-from=26-09-2013&period-to=26-09-2013&informationtype=&page=3

In de brief aan de Tweede Kamer heeft de minister aangegeven welke maatregelen nu worden genomen om de WRM te verbeteren. Die maatregelen zullen worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Op dit moment kan nog niet worden bepaald wanneer de aanpassingen van kracht zullen worden.

Tot dat moment blijft de huidige WRM van toepassing. Dat geldt dus ook voor de regels over de praktische bijscholing en de sanctie wanneer de bijscholing niet of niet voldoende wordt gedaan.

Bron: IBKI