Inbreuk op auteursrecht van VekaBest snel gestopt

VekaBest is korte tijd slachtoffer geweest van digitale ontvreemding van producten die auteursrechtelijk beschermd zijn. Een partij uit Leerdam had internetproducten van VekaBest gekopieerd en deze online gezet. Het ging om duizend digitaal gekopieerde pagina’s, met examenvragen en originele verkeersopnames.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Beveiligd

Doordat de producten goed beveiligd en traceerbaar waren, was VekaBest het misbruik snel op het spoor. Dit, ondanks de slinkse wijze waarop was getracht een 'digitaal rookgordijn' op te trekken. Erik Kantelberg stelt: "Als leverancier moet je er in deze tijd op voorbereid zijn dat kwaadwillenden proberen je (internet)producten te kopieren. We hebben de laatste jaren dan ook diverse maatregelen genomen om dit tegen te gaan. En om eventuele diefstal die tóch plaatsvindt snel te ontdekken en te traceren. Deze maatregelen blijken nu gelukkig succesvol te zijn."

Volgen

"VekaBest blijft uiteraard nauwlettend volgen wat er zich afspeelt op het internet aan piraterij. Auteursrecht geldt ook online, de auteurswet is technologie-onafhankelijk. Op deze manier kunnen we blijven investeren in de ontwikkeling van state of the art producten voor rijscholen en hun leerlingen."