Intrekken WRM-bevoegdheid na wangedrag rijinstructeur is al mogelijk

Maandag stuurde de BOVAG als enige branchevereniging een reactie op de internetconsultatie inzake de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Een van de punten die de BOVAG mist, is de mogelijkheid om de WRM-bevoegdheid van een rijinstructeur in te trekken na (herhaaldelijk) wangedrag. En dat is heel opvallend.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Wat wil namelijk het geval: het intrekken van de lesbevoegdheid bij wangedrag door een rijinstructeur staat al sinds 2009 in de WRM. De artikelen 21, 22 en 23 WRM regelen de mogelijkheid de lesbevoegdheid in te trekken. 

Ernstig vermoeden

Indien bij de politie, het OM, de minister van Veiligheid en Justitie of bijvoorbeeld opsporingsambtenaren van de IL  een ernstig vermoeden bestaat dat een rijinstrtucteur niet langer voldoet aan de eisen van bekwaamheid doen zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het IBKI. Dat moeten ze doen onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Het IBKI besluit dan binnen 2 weken of de betrokken rijinstructeur zich moet onderwerpen aan een onderzoek.

Is er geen onderzoek nodig, dan moet de betrokkene een toets afleggen bij het IBKI. Is er wel onderzoek nodig dan bepaalt het IBKI welke deskundige(n) dat onderzoek uit moeten voeren.

Intrekken lesbevoegdheid

De betrokken rijinstructeur is verplicht om de toets af te leggen of mee te werken aan het onderzoek. Doet hij dat niet dan wordt zijn lesbevoegdheid ingetrokken en moet betrokkene zijn bevoegdheidspas inleveren bij het IBKI.

Dat geldt ook als uit de toets of het onderzoek blijkt dat de betrokken rijinstructeur niet meer geschikt wordt geacht rijles te blijven geven.

Een geval bekend

Bij de redactie is 1 geval bekend waarbij de lesbevoegdheid werd ingetrokken. In deze casus ging het om verkeersagressie tijdens een rijles. De automobilist heeft aangifte gedaan van het gedrag van de rijinstructeur, waarna zijn lesbevoegdheid blijvend is ingetrokken.