Praktijkbegeleiding: geen demo, geen punten

Vanaf 1 mei 2016 zal de beoordeling van de stagebeoordeling en praktische begeleiding gebeuren op basis van een vierpuntsschaal met 0, 1, 2 of 3 punten per beoordelingsaspect. Dit laat het IBKI weten in een WRM bericht.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Op dit moment hanteert IBKI zowel bij de stagebeoordeling als de praktische begeleiding een puntentelling met drie mogelijke scores. Elk beoordelingsaspect wordt gewaardeerd met 1 punt (contraproductief), 2 punten (beginnend productief) of 3 punten (productief). Aan de Centrale Examen Commissie (CEC) WRM is voorgelegd om de puntentoekenning 1, 2 of 3 te vervangen door een puntentoekenning waarbij 0, 1, 2 of 3 punten kunnen worden toegekend.

Nieuwe puntenregeling

Van contraproductief is sprake als de kandidaat een beoordelingsaspect geheel niet, geheel fout of zeer incompleet uitvoert. Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat de puntentelling op dit punt een nuancering behoeft. Er wordt namelijk op dit moment geen verschil gemaakt tussen het waarderen van een beoordelingsaspect dat niet wordt uitgevoerd en een beoordelingsaspect dat wel wordt uitgevoerd, maar op een onjuiste of zeer incomplete manier. In de praktijk blijkt dit onderscheid wel relevant. Nu wordt in beide gevallen 1 punt toegekend. Vanaf 1 mei 2016 wordt de waardering 0 toegekend als de kandidaat het beoordelingsaspect in het geheel niet uitvoert, terwijl dat wel van belang was.

Proef vierpuntsschaal

Op advies van de CEC is vervolgens een proef uitgevoerd met deze vierpuntsschaal. In de periode van mei tot en met oktober 2015 is bij 92 beoordelingen een schaduwpuntentelling met een vierpuntsschaal in plaats van de huidige driepuntsschaal bijgehouden. In 8 gevallen ging het om een stagebeoordeling en in 84 keer om een praktische bijscholing. In de proef is met name onderzocht of het hanteren van een vierpuntsschaal werkbaar is en of er gevolgen zijn voor het slagingspercentage (bij een gelijkblijvende grens voldoende/onvoldoende van 71 punten).

Definitieve invoering

Over de proef is aan de CEC gerapporteerd. Uit de proef is gebleken dat het aantal gezakten niet drastisch zal stijgen. De CEC adviseerde daarom de beoordeling met een vierpuntschaal definitief in te voeren voor zowel de stagebeoordeling als de praktische begeleiding. Er is geconstateerd dat een aanlooptijd voor kandidaten en opleiders in dit geval nuttig is. Als invoeringsdatum gaat IBKI daarom uit van 1 mei 2016.