Kamermeerderheid: bestraf appen achter het stuur als misdrijf

Appen achter het stuur moet veel harder worden aangepakt, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Door het als roekeloos rijden te beschouwen, kunnen rechters veel hogere straffen opleggen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de regering gisteravond tijdens het begrotingsoverleg voor Infrastructuur en Verkeer opgeroepen hier snel werk van te maken.

Levensgevaarlijk

Appen in de auto is, net als rijden onder invloed van drank en drugs, levensgevaarlijk. Regelmatig vinden dramatische verkeersongevallen plaats door het gebruik van een smartphone tijdens het rijden, aldus de partijen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat sprak over een 'grote zorg'. ,,Het doel is duidelijk: het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag."


De partijen reageren daarmee op VVD'er Remco Dijkstra, die deze week al opriep tot strengere straffen. ,,Je moet niet wegkomen met een taakstraf.'' Dijkstra pleitte er voor appende bestuurders net zo hard te straffen als dronken bestuurders.

Roekeloos rijgedrag

De coalitiepartijen willen ook dat de regering ervoor zorgt dat het verbod op appen beter wordt gehandhaafd. Volgend jaar komt er op verzoek van CDA en D66 al een grote overheidscampagne die de gevaren van appen in de auto benadrukt.


Het verzoek voor zwaardere straffen gaat naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is bezig om roekeloos rijgedrag beter te omschrijven omdat in de huidige wet niet duidelijk wordt wat het precies betekent. Alleen met een preciezere definitie kan roekeloos rijden vaker worden bestraft.

Celstraf

Nu staat er op het in de handen houden van de telefoon achter het stuur 'slechts' een boete van maximaal 230 euro, maar in de praktijk wordt die zelden uitgedeeld. ,,De pakkans is bijna nul", zei Veilig Verkeer Nederland eerder al in een brandbrief aan de politiek. Alleen door het gebruik van de smartphone in de auto als een zwaar verkeersdelict te bestempelen zullen automobilisten hun rijgedrag aanpassen en zal het aantal verkeersslachtoffers afnemen, stelt de organisatie. Geen boete meer dus, maar celstraf voor appende bestuurders.

Techniek

GroenLinks wil techniek inzetten om appen achter het stuur onmogelijk te maken voor automobilisten. Te beginnen bij de chauffeurs van onze ministers, staatssecretarissen en topambtenaren. Van Nieuwenhuizen geeft gehoor aan die oproep, en laat alvast de de dienstauto's van haarzelf en de staatssecretaris technisch aanpassen. ,,Goed voorbeeld, doet goed volgen", aldus de bewindsvrouw

Lees het hele artikel op AD.nl »