Koolmees: dit zijn de hoofdlijnen steunpakket 2.0

corona

Brancheverenigingen VRB, FAM en LBKR hebben schriftelijk verzoeken gedaan voor aanvullende compensatieregelingen. In een reactie laat minister Koolmees weten dat verschillende voorwaarden worden aangepast .

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de brief geeft minister Koolmees aan dat de bestaande regelingen (TOZO, NOW, versoepeling betaling belastingschuld e.d.) al verlengd tot 1 oktober. Maar hij schetst ook een beeld van het steunpakket 2.0. Hieronder zijn de wijzigingen te lezen. 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

- De referentiemaand voor de loonsom wordt gewijzigd van januari naar maart.
- De subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen worden niet meer voor 150% maar voor 100% gecorrigeerd.
- Bij grotere ontslagaanvragen (20 of meer medewerkers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord is over de ontslagaanvraag met de vakbonden. (of mediation is gevraagd).
- Er mogen geen dividend of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht over 2020. 
- Er wordt een inspanningsverplichting opgenomen voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om bij- of omscholing te doen. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt opgevolgd door Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzet, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor vier maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking, en de toegang tot deze regeling begin bij een omzetverlies van minstens 30%. 

TOZO

De nieuwe Tijdelijke Overbruggingsregeleing Zelfstandig Ondernemers bevat een partnertoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum maken onder Tozo 2 geen aanspraak meer op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen blijft beschikbaar. ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder het maximumbedrag, hebben de mogelijkheid nog een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Daarnaast worden ondernemers bij het aanvraag gevraagd te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of het in een staat van faillissement verkeren. Indien dat wel het geval is wordt de lening niet verstrekt. 

Uitstel van betaling belastingschulden

De periode van aanmelding is verlengd naar 1 oktober 2020 (was eerst 19 juni). Ondernemers krijgen op het eerste verzoek drie maanden uitstel. Dit kan worden verlengd als ze aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. 

Dan gaat wel de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkomen in de periode van uitstel. 

Financieringsinstrumenten

Er is ook liquiditeitssteun beschikbaar voor bedrijven via de corona garantie instrumenten. Die worden vanuit het noodpakket 1.0 gecontinueerd. 

Meer informatie over de onderdelen is te vinden op Rijksoverheid.nl/noodpakket.