Leerling aansprakelijk bij het motorrijexamen

Met de discussie over de positie van de rijinstructeur tijdens het motorexamen kwam ook de vraag naar boven wie de verantwoordelijkheid heeft tijdens het motorrijexamen en wie er aansprakelijk is. Het CBR geeft aan dat, doordat de examinator en/of instructeur niet kan ingrijpen tijdens het examen, de leerling de juridisch bestuurder van de motor is. De examinator geeft echter wel de aanwijzingen via de instructeur aan de leerling. Als er iets mis gaat, wie is er verantwoordelijk?

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Hier meer over de positie van de rijinstructeur tijdens het motorrijexamen »

Kandidaat is juridisch bestuurder

“De kandidaat is bij het motorexamen de juridisch bestuurder en is daarom zelf verantwoordelijk. Een ingreep doen is niet mogelijk, hooguit kan de kandidaat door de examinator of instructeur gewaarschuwd worden. Daar ligt dan niet de juridische verantwoordelijkheid.” legt het CBR uit. Daarmee lijkt de kous af. De leerling is verantwoordelijk en de examinator en instructeur niet. Zo eenvoudig ligt het echter niet, want de verzekering loopt via de rijschool.

 

Rijschool verantwoordelijk

Nuri Bouzlak van Verzekeraar Bovemij  legt uit: “De rijschool is in principe aansprakelijk als er iets gebeurd. De leerling is verzekerd onder de WA-verzekering van de rijschool. Als hier een casco en opzittende verzekering bij afgesloten is, wat de meeste rijscholen wel hebben, keert de verzekeraar uit als er iets gebeurt tijdens een examen. De motor is immers van de rijschool.”

Aansprakelijkheid examinator

De leerling kan dus juridisch aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval tijdens het motorrijexamen en kan daarbij een beroep doen op de verzekering van de rijschool, doordat deze de motor die gebruikt wordt tijdens het examen in bruikleen geeft. Maar kan een examinator zich dan nooit schuldig maken aan een ongeval tijdens een motorrijexamen? Dat kan wel. In het Vademecum van het CBR staat: “Het CBR heeft zijn aansprakelijkheid contractueel beperkt via de overeenkomst tussen CBR en opleider. Daarin is vastgelegd dat het CBR slechts aansprakelijkheid erkent voor schade tijdens een examen in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de examinator.”

Gecompliceerde situatie

Concluderend kan dus gezegd worden dat tijdens een motorrijexamen de leerling de verantwoordelijke is, omdat hij de juridische bestuurder is en omdat er niet ingegrepen kan worden tijdens het examen. Doordat de leerling op een motor van de rijschool rijdt kan aanspraak gemaakt worden op de verzekering van de rijschool bij een ongeval. De examinator kan alleen iets verweten worden bij grove of opzettelijke schuld, bijvoorbeeld door het geven van gevaarlijke aanwijzingen. Met de komst van de verplichte aanwezigheid van de instructeur wordt de situatie wel ingewikkelder gemaakt. Want als een instructeur de gevaarlijke aanwijzing van de examinator doorgeeft en er gebeurt een ongeval, is dan de instructeur of de examinator schuldig?