'Lichte daling ernstige verkeersgewonden'

In 2013 is het aantal ernstige verkeersgewonden gedaald met 3,6 procent. Hoewel de politie de verkeersongevallen vorig jaar beter heeft geregistreerd dan de jaren ervoor is het aantal ongevallen of slachtoffers niet hoger uitgevallen, zo meldt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Aantallen

In 2012 werden 19.500 verkeersgewonden geregistreerd dit aantal liep terug tot 18.800 in 2013. De minister houdt vooralsnog vast aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020. De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft eerder aangegeven dat de doelstelling voor ernstig verkeersgewonden buiten bereik blijft zonder aanvullende maatregelen. En ook de minister is het hiermee eens. Zij komt volgend jaar met voorstellen voor aanvullende maatregelen betreft verkeersveiligheid.
Om haar doelstelling te behalen is een jaarlijkse daling van 7,9% noodzakelijk. Eerder bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2013 met 12% was gedaald. Er kwamen toen 570 mensen om in het verkeer, 80 minder dan in 2012

Trend?

De SWOV stelt verder dat het nog te vroeg is om te spreken van een dalende trend sinds 2011.  ‘De onzekerheid in deze data is, in vergelijking met de omvang van de daling, te groot om nu te kunnen uitsluiten dat het om toeval gaat’, aldus de SWOV.