Marketing en social media steeds belangrijker, ook voor rijschoolhouders

Dat stelt BOVAG Rijscholen in het trendrapport dat zij onlangs publiceerden voor rijschoolhouders. "Af en toe een artikel plaatsen is niet voldoende om een band op te bouwen met de doelgroep of om hen te interesseren." stelt BOVAG: "Om media goed in te kunnen zetten, is het van groot belang om goed te onderzoeken hoe de doelgroepen van de rijschool aangesproken kunnen worden en op welke sociale media zij zich vooral bevinden."

Lesautolease.nl

— Advertentie —

BOVAG adviseert vooral gebruik te maken van de eigen mensen als ambassadeur op social media en om de kwaliteit goed in het oog te houden: "Vervolgens is het van belang om alle medewerkers en instructeurs van de rijschool optimaal in te zetten als ambassadeur. Zij zijn degenen die de inhoud moeten creëren. U kunt hen daarin ondersteunen door de juiste apparatuur beschikbaar te maken en
simpele werkwijzen te bedenken. Daarin hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden: mediabureaus adviseren u graag. Punt van aandacht is een goede kwaliteitscontrole. Er moeten afspraken gemaakt worden over het type inhoud dat gedeeld kan worden en de stijl ervan. Privacygevoelige informatie van klanten, ‘fout’ taalgebruik en politiek incorrecte grappen kunt u maar beter vermijden. Vertrouwen of imago komt te voet en gaat te paard, zeker online".

Maak ook persoonlijk contact met de doelgroep

Daarnaast benadrukt BOVAG het belang van niet alleen online zichtbaar zijn maar ook persoonlijk contact te zoeken via events, open dagen en via verenigingen in de eigen omgeving.: "Ook voor de inzet van online media is een goede conversie van online naar fysiek het belangrijkste doel. Persoonlijk contact met de doelgroep tijdens events kan een krachtig middel zijn om die conversie te voltooien. Voor het creëren van mogelijkheden voor persoonlijk contact zijn goede partnerships met bijvoorbeeld bedrijven, scholen en sportverenigingen erg behulpzaam."

Strategische tips

In het rapport worden er 9 strategische acties geformuleerd:

1. Zorg voor goede online vindbaarheid en ‘presence’
2. Laat instructeurs online ‘tips and tricks’ (video’s) delen
3. Zoek samenwerking met ‘influencers’
4. Reageer snel en begripvol op ‘slecht’ nieuws en reviews
5. Organiseer events met voor doelgroeprelevante partners buiten de branche
6. Maak ‘voor wat hoort wat’ sponsorafspraken
7. Zorg voor uniforme uitstraling, van website toten met voertuigen en bedrijfskleding
8. Laat u ondersteunen door een mediabedrijf
9. Werk met ‘reviews’