Meerderheid rijinstructeurs is voor afschaffing praktijkbegeleiding

Dit blijkt uit een onlangs verstuurde enquête van VerkeersPro. De vragenlijst werd door 2.466 professionals uit de rijschoolbranche ingevuld. De enquête had als doel om te peilen wat volgens de branche veranderd moet worden aan de huidige Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De uitslag is niet zo heel erg verrassend: van de Nederlandse rijinstructeurs gaf bijna 56 procent aan dat de praktijkbegeleiding in huidige vorm moet worden afgeschaft. Volgens deze rijinstructeurs staat deze praktische bijscholing ver van de realiteit. “Wel staan ze open voor ‘echte’ begeleiding”, is te lezen op VerkeersPro.

Conclusies

De belangrijkste conclusies die uit de enquête kunnen worden getrokken zijn:

  • Maar liefst 55,6 procent van de ondervraagden gaf aan de praktijkbegeleiding in zijn huidige vorm het liefst te zien verdwijnen. 32,46 procent aan dat de huidige praktijkbegeleiding mag blijven bestaan, maar enkel als het aantal examens dan van twee naar één per vijf jaar terug wordt gebracht. Slechts 9,2 procent is tevreden met de praktijkbegeleiding zoals het nu is. En dan is er nog 2,7 procent die juist meer praktijkbegeleiding zou willen.
  • Wat betreft de feedback gaf 45,6 procent van de respondenten aan dit niet als nuttig te ervaren. Daartegenover vond 38,4 procent de ontvangen feedback wel nuttig en bruikbaar. Een kleine groep rijinstructeurs gaf aan nooit feedback te hebben ontvangen (6,3 procent).
  • Op de vraag wat er moet gebeuren met de sanctie die staat op het niet succesvol afleggen van de praktijkbegeleiding gaf een meerderheid van 58,2 procent aan de sanctie het liefst afschaffen. Ruim een kwart van de rijinstructeurs (25,7 procent) heeft geen probleem met de sanctie, zolang het maar versoepeld wordt. Slechts 13,07 procent wil de sanctie in zijn huidige vorm behouden en 2,98 procent geeft aan de sanctie zelfs het liefst te verzwaren.
  • Wat betreft de theoretische bijscholing vindt 30 procent van de rijinstructeurs aan dat de bijscholing de kwaliteit van de rijlessen heeft verhoogd. 35,9 procent geeft aan dat de theoretische bijscholing ‘een beetje’ bijdragen aan de kwaliteit. En dan is er nog 28,1 procent die vindt dat het volgen van bijscholing niets doet voor de kwaliteit van de rijopleiding.
  • Als er wordt gevraagd of de theoretische bijscholing worden afgesloten met een toets geeft een grote meerderheid van 70,8 procent aan dat niet te zien zitten.