Meeste fietsongevallen twaalfjarigen bij aanvang schooljaar

Het is aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen de start van het schoolseizoen en verkeersveiligheid. Dit is volgens de SWOV terug te zien in de cijfers van slachtoffers op de fiets. Vooral in september is onder 12-jarigen het aantal slachtoffers aanmerkelijk hoger dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Nieuwe route

Dat er aan het begin van het schooljaar meer ongevallen plaatsvinden met schoolgaande kinderen is aannemelijk. Middelbare scholieren  moeten vaak verder reizen dan toen ze nog naar de lagere school gingen. Dat betekent een langere afstand, maar ook een route over wegen buiten de bebouwde kom. Dat brengt hogere risico’s met zich mee. Zeker zij die voor het eerst naar de middelbare school gaan (brugklassers), zullen een groter risico lopen omdat zij de nieuwe route nog niet goed kennen, zo meldt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

September

Het aantal slachtoffers onder 12-jarigen in de maand september is met 187 significant hoger dan het gemiddelde van 103 slachtoffers per maand onder 13-15-jarigen (per leeftijdsjaar; gerekend over september en oktober).

Naar de relatie tussen de start van het schoolseizoen en de verkeersveiligheid heeft de SWOV echter geen onderzoek gedaan. Er is daarom nog geen rekening gehouden met de landelijke spreiding in de tijd van zomervakanties, met een trend in het aantal slachtoffers sinds 1993, of met het aantal dagen dat scholieren in de verschillende maanden naar school gaan (er is dus ook geen rekening gehouden met herfstvakanties).

De aandacht voor schoolkinderen waarop de VVN-campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ zich richt, lijkt dus gerechtvaardigd, meent de SWOV.

Bron: SWOV