Merendeel kandidaten vindt reistijd naar CBR rijtestlocatie acceptabel

Om efficiënter te werken is het CBR sinds 1 januari 2017 op minder locaties rijtesten af gaan nemen. Uiteindelijk wil de organisatie van 53 naar 30 locaties gaan. Om het effect van het sluiten van de rijtestlocaties bij te houden, worden er online enquêtes afgenomen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Het CBR vraagt klanten en rijopleiders die in het eerste, tweede of derde kwartaal een rijtest doen naar hun ervaringen. De evaluatie loopt door tot en met september 2017 en de eindevaluatie wordt verwacht in oktober 2017.

Tussentijdse evaluatie

Het CBR heeft de resultaten gevisualiseerd in een infographic. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de sluiting van het aantal rijtestlocaties weinig extra hinder oplevert. Voor kandidaten ligt de gemiddelde reistijd momenteel op 23 minuten, voor rijscholen is dit 22 minuten. Voor 89 procent van de kandidaten is de reistijd acceptabel. Onder de rijscholen vindt 76 procent de reistijd acceptabel. De enquête is ingevuld door 589 rijscholen en 216 kandidaten verspreid over heel Nederland.

Knelpunten

“Als uit de (tussentijdse) evaluatie blijkt dat er grote knelpunten zijn, dan lossen we die natuurlijk zo snel mogelijk op”, aldus het CBR. Zoals het er nu naar uitziet zal daar echter geen sprake van zijn.