Minister maakt werk van verkeerveiligheid

In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laat minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Milieu weten verkeerveiligheid hoog op de agenda te hebben staan. Zeker gezien de zorgwekkende resultaten van het onderzoek dat het SWOV de afgelopen week presenteerde, waarin naar voren kwam dat het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen jaren toeneemt, vindt zij het belangrijk dat verkeersveiligheid speciale aandacht krijgt.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Zij stelt in de brief:”Het aantal ernstig gewonden stijgt en ook de daling van het aantal dodelijke slachtoffers stagneert. Deze ontwikkeling kunnen we niet accepteren. Daarom gaan we samen intensiever werken aan veiliger verkeer.”

 Het huidige Strategisch Plan verkeersveiligheid is gemaakt in 2008 en loopt af in 2020. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw plan, dat naar verwachting in 2018 wordt gepresenteerd. In de tussentijd werkt de minister aan de hand van bouwstenen, die ook voor het Strategisch plan gebruikt gaan worden, aan meerdere maatregelen.

 

Verschillende aandachtsvelden

Binnen de verschillende bouwstenen, die zich ieder richten op specifieke aandachtsvelden zoals rijgeschiktheid, veilig verkeer, verkeerssystemen en gedrag, wordt er hard gewerkt aan nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zo werkt Nederland, in samenwerking met Europese landen,  aan veiligere auto’s, wordt er gewerkt aan het tegengaan van appen in het verkeer, worden er slimme systemen ontwikkeld om het bestuurders gemakkelijker te maken veilig te rijden en wordt er gewerkt aan een veiligere inrichting van het wegennetwerk,

Rijgeschiktheid en rijvaardigheid

Ook aan de rijgeschiktheid en rijvaardigheid, een aparte bouwsteen, wordt veel aandacht besteed  Samen met de rijschoolbranche, het CBR en het IBKI onderzoekt het ministerie van IenW maatregelen om de kwaliteit van de rijinstructeurs te verbeteren.  Ook wordt geïnvesteerd in een online test die inzicht geeft in het rijgedrag van oudere automobilisten. Samen met het CBR bekijkt de minster hoe de informatievoorziening van het CBR en vanuit zorgverleners over veilig autorijden bij een aandoening verder verbeterd kan worden en er worden sinds kort rijlessen voor scootmobielen aangeboden.

Een hoop maatregelen die, volgens de minister, een goede bijdrage zullen gaan leveren aan een verbeterde verkeersveiligheid in de toekomst.