Minister: Nog steeds hinder voor klanten door lange doorlooptijden CBR

Minister van Nieuwenhuizen heeft op 13 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de ingezette maatregelen rondom de doorlooptijden van medische beoordelingen bij het CBR.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Nog steeds ondervinden klanten hinder van de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen concludeert de Minister. Volgens het CBR zijn de lange doorlooptijden een gevolg van vertraging in de invoering van een nieuw digitaal proces en een tekort aan medische capaciteit. Een explosieve groei van het aantal aanvragen doordat klanten nu vroegtijdig starten met hun aanvraag zou de wachttijden verder laten oplopen.

Prioriteit

Om te voorkomen dat mensen zonder geldig rijbewijs komen te zitten, geeft het CBR nu prioriteit aan klanten die tijdig begonnen zijn en waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen. Daarnaast geeft het CBR ook voorrang aan mensen in bijzondere omstandigheden of die afhankelijk zijn van het rijbewijs voor hun beroepsuitoefening. De aanpak om beroepschauffeurs met voorrang te helpen blijkt effectief.

Advies

Het CBR adviseert klanten om hun Gezondheidsverklaring direct nadat ze de brief van de RDW, per post of via Mijn Overheid, hebben ontvangen digitaal in te sturen en om, indien nodig, de afspraak bij de keurend arts of medisch specialist snel te regelen.

Zie voor de volledige stand van zaken: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12140&did=2019D25016