Minister: nota van wijzigingen begin 2018 naar Kamer

Naar aanleiding van vragen van D66 heeft minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin ze ingaat op de ontwikkelingen rondom de WRM.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de brief, die vrijdag 1 december naar de Kamer is gestuurd schrijft de minister van I en W: "De betreffende nota van wijziging, waarin een verklaring omtrent het gedrag voor rijinstructeurs verplicht wordt gesteld, is inmiddels bij de Raad van State aanhangig gemaakt. De nota zal naar verwachting in de eerste maanden van 2018 aan uw Kamer kunnen worden voorgelegd, waarna het voorstel tot wijziging van de WRM behandeld kan worden."

IBKI en CBR

IBKI en CBR analyseren samen met vertegenwoordigers van de rijschoolbranche mogelijke verbetervoorstellen op basis van de verschillende notities die de rijschoolbranche het afgelopen jaar heeft opgesteld.
De gezamenlijke brancheorganisaties hebben op 15 november 2017 een nieuw document uitgebracht met verbetervoorstellen. Het gaat hierbij zowel om mogelijke maatregelen die IBKI en CBR zelf zouden kunnen nemen als om maatregelen waarvoor mogelijk een wijziging van de WRM nodig is. Op basis hiervan zal ik bezien of en welke wetswijzigingen nodig zijn.

Meer documenten

Dat er meer documenten aangeboden zullen worden, is al bekend. Ook de stichting LBKR heeft namelijk aangekondigd met verbetervoorstellen te komen. Rij-instructie meldde eerder dat ook de opleidingsinstituten met een eigen verbeterplan komen.

Zodra die plannen bekend zijn zullen IBKI en CBR ook die plannen tegen het licht houden.