Breaking: Minister start onderzoek naar rijscholenregister

cora van nieuwenhuizen

VVD-minister Van Nieuwenhuizen (I&W) is voornemens om onder leiding van een externe voorzitter een commissie te vormen met de Alliantie Samen Sterk, het CBR en IBKI. Doel van deze commissie is om een heldere probleemanalyse te schetsen aan de hand waarvan varianten worden onderzocht, die het meest kansrijk zijn om de sector een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Hierbij staat de vergroting van de verkeersveiligheid en het verder borgen daarvan voorop. Daarbij zullende aanbevelingen van de Alliantie Samen Sterk worden betrokken.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een motie van Matthijs Sienot (D66), die de minister opriep om samen met de sector de mogelijkheden voor een rijscholenregister te onderzoeken. De Alliantie Samen Sterk had in haar rapport ook al opgeroepen om tot een kwaliteitsregister voor rijscholen te komen.

Eindrapport Alliantie Samen Sterk

Met de afronding van het eindrapport van de alliantie neemt de rijschoolbranche zelf het initiatief om de kwaliteit van de branche verder te verbeteren, zo schrijft de minister. "Met enige regelmaat zijn er signalen vanuit consumenten enexamineringdat de kwaliteit van (een deel van) de rijscholen te wensen over laat. Voorbeelden van dergelijke signalen en de gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn:

  • fraude door rijscholen bij theorie- en praktijkexamens;
  • onjuiste voorlichting aan consumenten;
  • verlies van les-en examengeld bij faillissementen en ontoereikende verzekeringen in de sector."

Maar een cijfermatig onderbouwd beeld van de omvang van deze signalen ontbreekt op dit moment, aldus de minister.

Waar nu al verbeteringen kunnen worden gerealiseerd die zonder aanpassing van wet-en regelgeving kunnen worden opgepakt, ondersteun ik dit. Bijvoorbeeld maatregelen om mogelijke fraude met stages in het kader van de Wet rijonderricht motorvoertuigen te voorkómen. Hierover vindt overleg plaats met IBKI en vertegenwoordigers van de Alliantie Samen Sterk.

Rapport kwaliteitsimpuls

Zoals vermeld is ter uitvoering van de motie Sienot onderzoek gedaan naar een kwaliteitskeurmerk en een rijscholenregister. Het rapport biedt eveneens handvatten voor stappen die in Nederland gezet zouden kunnen worden voor een kwaliteitsimpuls. De onderzoekers benadrukken daarbij dat de kwaliteit van de rijinstructie in samenhang moet worden bezien met de opleiding en de examinering van de beginnende bestuurder.

Onderzoek moet uitwijzen of het een kwaliteitsregister verplicht of op basis van vrijwilligheid gaat worden. Hoewel de minister in haar brief neutraal blijft in haar bewoordingen ziet ze nadelen in een vrijwillig karakter van een kwaliteitsregister. Aan de Tweede Kamer schrijft ze: "Nadeel is dat het een vrijwillig karakter heeft en dat daardoor het risico bestaat, dat slechts een beperkt aantal rijscholen en rijinstructeurs zal deelnemen. Daardoor kunnen ongewenste situaties en misstanden in het veld van de rijopleiding blijven bestaan."

Wat het beste scenario is om de kwaliteit van rijscholen te verbeteren wordt dus een commissie aangesteld.

Het rapport en de brief

Hieronder staan de links naar twee documenten: de brief van de minister en het rapport "Kwaliteitsimpuls rijscholen".

Brief minister »

Rapport »