Minister van Nieuwenhuizen:”Voorlopig geen afname wachttijden CBR”

Deze week beantwoorde Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vragen van Kamerlid Von Martels (CDA) over de lange wachttijden voor het rijexamen en de door het CBR aangekondigde maatregelen om deze terug te dringen. De Minister geeft aan het vervelend te vinden dat de wachttijden oplopen maar voorziet voorlopig geen afname.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

“Ik vind het heel vervelend dat de wachttijden zo oplopen”  laat de Minister weten. “ Het is een kwestie van zowel vraag als aanbod. De vraag naar examens is zeer sterk gestegen: sinds 2014 met circa 17%.” De Minister begrijpt dat de stijging voor het CBR lastig te voorspellen was: “Vooral de vraag naar examens voor vrachtwagen, bus, trekker en taxi verloopt grillig, is niet goed voorspelbaar en blijkt sinds 2014 jaarlijks te variëren. Ook hebben meer kandidaten B-praktijkexamen gedaan dan de prognose was: 0,9% extra.

 

Minister ondersteunt oproep aan rijscholen

Van Nieuwenhuizen is positief over de maatregelen van het CBR. Ze denkt dat het aantal examinatoren toe zal nemen door de versoepeling in de toelatingseisen en is het eens met de oproep van het CBR aan rijscholen: ” Ik ondersteun de oproep van het CBR aan de rijscholen om kandidaten pas naar examen te sturen na voldoende vooropleiding en de examens beter in te plannen. Een rijschool kan immers een examen zo goed mogelijk plannen en vooruit reserveren waarmee de wachttijd zoveel mogelijke tijdens de rijopleiding kan vallen.” 

Verplichtte langere wachttijd herexamen voor slecht geschoolde leerling

Ook bekijkt de Minister hoe er iets gedaan kan worden aan de deelname van slecht opgeleide leerlingen aan het examen. “Op dit moment hebben 1.500 rijscholen van de ca. 8.000 een slagingspercentage voor het eerste examen van 30% of lager. Dit betekent dat er kandidaten op examen komen die volstrekt onvoldoende zijn opgeleid en waar de examinator moet ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Ook uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het onverstandig om een dergelijk slecht opgeleide kandidaat de hele rit van het praktijkexamen af te laten maken. Het CBR beziet hoe daar op korte termijn iets aan gedaan kan worden, bijvoorbeeld door het afbreken van het examen in combinatie met een verplichte langere wachttijd voor het herexamen.”

 

Voorlopig geen afname wachttijden

De Minister voorziet voorlopig geen afname van de wachttijden:” Ondanks de inzet van de maatregelen is de verwachting dat de wachttijden niet snel weer op het gewenste niveau komen. Immers er zijn geen maatregelen in te zetten die op zeer korte termijn effect hebben zonder de kwaliteit van het examen aan te tasten.”