Minister:”Buitenlandse stagiairs niet benadeeld door trekkerrijbewijs”

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt niet dat buitenlandse stagiaires benadeelt worden doordat ze niet met het B-rijbewijs een trekker mogen besturen op de openbare weg. Dit laat zij weten in de beantwoording van vragen die de kamerleden Dijkstra en Lodders (beiden VVD) stelden.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De kamerleden wilden weten of buitenlandse stagiaires benadeeld worden en niet de nodige ervaring op zouden kunnen doen, aangezien ze geen trekker mogen besturen zonder het nieuwe T-rijbewijs. Het trekkerrijbewijs is voor bestuurders die na 1 juli 2015 het rijbewijs haalden verplicht.

 

Stagiairs niet benadeelt

De minister vindt niet dat de stagiairs benadeelt worden. De Minister: “Stagiaires kunnen ervaring opdoen met het werken met landbouwwerktuigen op besloten terrein. (red.:op eigen terrein mag wel zonder trekkerrijbewijs gereden worden.) Over het wetsvoorstel is destijds advies gevraagd aan o.a. LTO Nederland, de AOC Raad, Aequor, CUMELA Nederland, STOAS Wageningen, Vilentum Hogeschool en de SBV. Er is daarbij niet gebleken dat er mogelijke problemen zouden zijn met buitenlandse stagiaires omdat deze niet op de openbare weg zouden mogen rijden.”

Bevorderen verkeersveiligheid

De minister deelt dan ook niet de mening dat de blokkade die het trekkerrijbewijs voor stagiairs opwerpt opgelost zou moeten worden. De minister:” Buitenlandse studenten kunnen voldoende werkervaring opdoen met het werken met landbouwvoertuigen op eigen terreinen. Uitgesloten wordt alleen het rijden op de openbare weg. De eis van het T-rijbewijs is in overeenstemming met het recht van de Europese Unie. De eis is non-discriminatoir en geldt voor iedereen, ongeacht nationaliteit. De eis is gerechtvaardigd om onze gezamenlijke doelstelling, het bevorderen van de verkeersveiligheid, te behalen.”