Motie aangenomen: van 50 naar 30km per uur in bebouwde kom

tweede kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van Groenlinks en de SGP aangenomen, voor een snelheidslimiet van 30km per uur in de bebouwde kom.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De maximumsnelheid in de bebouwde kom is nu nog 50km per uur. De partijen hopen dat op deze manier het aantal verkeersdoden daalt. 

Motie

Groenlinks-kamerlid Suzanne Kröger vroeg de motie aan omdat ze vindt dat een schoolomgeving voor kinderen een veilige verkeersomgevving moet zijn. Ook Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) identificeert 50km per uur-verkeer als een risico voor kinderen. SWOV denkt dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door deze maatregel, schrijft het AD.

In de motie wordt wel aangegeven dat het mogelijk is om op doorgaande wegen hiervan af te wijken, indien dat veilig kan.  

Tegen de motie

Minister Cora van Nieuwenhuizen was het niet eens met de motie. Zij gaf aan de de verantwoording voor de snelheidslimiet bij de gemeentes ligt, en dat er al vaak 30km per uur gereden moet worden in de bebouwde kom. Ze achtte de motie daarom onnodig.