Nachtblindheid gevaarlijk in verkeer

Eén op de drie Nederlanders houdt er niet van om in het donker te rijden. De redenen hiervoor hangen vaak samen met nachtblindheid. Vooral vrouwen vinden nachtblindheid een probleem. Dit blijkt uit een vragenlijst die ruim 500 bezoekers van de website Perfectzien.nl hebben ingevuld.

VERJO

— Advertentie —

Redenen

De mensen die de vragenlijst hebben ingevuld gaven verschillende redenen aan waarom ze niet graag in het donker rijden. De meest genoemde reden is het verblind worden door de tegenligger. Dit werd genoemd door 58 procent. Moeilijk afstand in kunnen schatten en moeite met strepen op de weg zien werd ingevuld door respectievelijk 42 en 38 procent van de bezoekers. Vooral veel vrouwen tot 30 jaar gaven aan liever in het licht te rijden vanwege hun nachtblindheid.

Even gevaarlijk als alcohol

Meer dan een derde van de ondervraagden vindt rijden met een vorm van nachtblindheid even gevaarlijk als rijden onder invloed van alcohol. Zij zien dan ook het beter verlichten van wegen als een goede oplossing. Dit sluit niet aan met de plannen van de overheid. De Tweede Kamer pleitte ervoor om straatlantaarns vaker uit te doen.

Bron: Gezondheidsnet.nl