Dit zijn de nieuwe eisen voor examenvoertuigen vrachtauto en bus

cbr vrachtwagen

Het CBR heeft de nieuwe eisen voor de examenvoertuigen van categorieën C, CE, D en DE definitief vastgesteld. De eerste nieuwe eisen zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing, laat het CBR weten in een bericht. Lees hier de nieuwe eisen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

In 2018 is het CBR gestart om de diverse voertuigeisen grondig te bekijken. Het gaat om de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën vrachtauto en bus met aanhanger (C, CE, D en DE). Het CBR heeft dit opgepakt samen met een werkgroep bestaande uit leden van de klankbordgroep en het College van Deskundigen.

Schouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe voertuigen eerst geschouwd worden voor ze ingezet kunnen worden voor de praktijkexamens. Voor voertuigen die al in gebruik zijn, geldt een overgangstermijn. Uiterlijk 1 januari 2024 zullen ook al deze voertuigen geschouwd moeten zijn. De eerste schouwing is gratis. 

Als er daarna een vervolgafspraak gepland moet worden, worden er kosten in rekening gebracht. CCV-praktijkbegeleiders kunnen adviseren of het voertuig aan de gestelde voertuigeisen voldoet.

Zichtverbeterende systemen

Vanaf 1 augustus 2020 is het mogelijk om camera/monitorsystemen in te zetten in plaats van buitenspiegels. Het is mogelijk om voertuigen met deze systemen in te zetten voor de praktijkexamens mits voldaan is aan deze voorwaarden. Voor het beoordelen van de inzet gebruiken de praktijkbegeleiders deze checklist. 

Deze zichtveldverbeterende systemen mogen alleen ingezet worden ter vervanging van extra buitenspiegels voor het overzien van het rechts en links naast en achter het voertuig gelegen weggedeelte. Eisen voor andere spiegels veranderen niet.

ADAS

De voertuigen moeten de in het bezit zijn van de volgende ADAS systemen in de voertuigen moeten zitten.

- (Adaptive) Cruise Control moet vanaf 1 juli 2021 aanwezig zijn in alle CDE voertuigen. 
- Lane Departure Warning
- Autonomous Emergency Braking 

Afmetingen en massa’s

In onderstaande documenten is aangegeven wat de nieuwe eisen zijn wat betreft afmetingen en massa’s en welke ingangsdata en overgangsregelingen van toepassing zijn.

Categorie C
Categorie CE
Categorie D

Categorie C1, D1 en DE: geen wijziging ten opzichte van huidige eisen.

Plaatsing 2e (en 3e) zitplaats

Het CBR heeft ook gekeken naar de plaatsing van de tweede zitplaats vanuit het perspectief van de Arbowetgeving. Dit heeft geleid tot eisen wat betreft de plaatsing van en ruimte rondom de zitplaats.

Deze eisen zijn te vinden in onderstaande documenten.
Categorie C:
- eisen en afmetingen 2e zitplaats
- eisen en afmetingen 3e zitplaats
- informatie over manier van meten en de oorsprong van de eisen

Categorie D:
- eisen en afmetingen
- informatie over manier van meten en de oorsprong van de eisen

Vademecum

Er is nog enige onduidelijkheid over de keuring van de tweede zitplaats in de bus (D). De ingangsdata en de overgangsregelingen zouden daarom nog kunnen veranderen.  

Alle informatie over de nieuwe voertuigeisen voor CDE staat in het Vademecum.