Nieuwe franchisewet is voor de franchisenemer

instructeur

Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming 11 februari een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst naar de Raad van State gestuurd.

Het wetsvoorstel moet franchisenemers beter beschermen omdat bleek dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd. Vaak dus ten nadele van de franchisenemers.

Vier onderdelen

In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:

  • De precontractuele uitwisseling van informatie.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchisenemers moeten nu dus alle financiële info van het bedrijf krijgen, voordat een contract wordt getekend. 
Een voorontwerp van wet is in januari in consultatie gegaan en er zijn 570 reacties opgekomen. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de kamer. Het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij de indiening in de Tweede Kamer. 

"Als franchisenemers én franchisegevers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. Dit stimuleert het zaken doen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie", geeft minister Dekker aan.

'Goede stap'

Bovag geeft aan dat het een stap in de juiste richting voor de bescherming van franchisenemers en daarmee de weg naar een eerlijke economie. De nieuwe wet zal er voor zorg dragen dat de balans tussen franchisegevers en franchisenemers (veelal mkb-bedrijven) wordt hersteld. 

Peter Niesink, algemeen directeur van BOVAG: "We zien veel van onze standpunten terug in de nieuwe wet, ook wel 'de wet van goed fatsoen' genoemd! We zijn content met deze start, maar we zullen blijven strijden voor concretere formuleringen, omdat een aantal bepalingen in de wet ruimte laat voor interpretatie. Maar laat voorop staan dat we blij zijn dat de rechtspositie van franchisenemers nu beter beschermd gaat worden."

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. 

In Nederland zijn circa 825 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt ruim boven €30 miljard.