Nieuwe WRM-bijscholingsonderwerpen 2018-2021

Rijinstructeurs moeten zes dagdelen per vijf jaar theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Op dit moment kan er over ruim 50 onderwerpen een cursus gegeven worden. Deze kunt u vinden, met de leerdoelen, in de notitie ‘Leerdoelen theoretische bijscholingen WRM’ en in een tabel op de website van IBKI. Alleen de opleiders/aanbieders uit deze tabel mogen deze cursussen aanbieden.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Nieuwe cursusonderwerpen

De CEC WRM heeft eind 2017 geadviseerd over de nieuwe onderwerpen 2018 - 2021. IBKI heeft vervolgens besloten de volgende drie onderwerpen als nieuw onderwerp toe te voegen:
- 54 Veiligheid en autotechniek
- 55 Vademecum CBR
- 56 Talking Traffic

De leerdoelen van de nieuwe onderwerpen staan in het geactualiseerde Leerdoelenoverzicht dat zo snel mogelijk op de IBKI-site gezet wordt.

 

Verlenging onderwerpen

De CEC bekijkt steeds, als onderwerpen drie jaar in een cursus behandeld zijn, of verlenging/laten vervallen van die onderwerpen gewenst is. Over verlenging tot en met 2020 van de volgende zeven onderwerpen heeft de CEC positief geadviseerd (er zijn dit jaar geen vervallen onderwerpen). IBKI neemt dit advies over:
- 35 Leerling herkenning en -begeleiding
- 36 Theorieles geven aan (nieuwe) vrachtautochauffeur
- 37 Rijangst
- 38 Lerend leren in de praktijk
- 39 Praktisch toepassen risicoperceptie
- 40 Lesgeven aan leerlingen met een beperking
- 41 Verzorgen gevorderde motortraining