Meer trajectcontroles om verkeersveiligheid te verbeteren

Als onderdeel van maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen worden er vanaf volgend jaar trajectcontroles uitgevoerd op in totaal twintig gevaarlijke N-wegen. Dit zijn er 9 meer dan de eerder aangekondigde 11 door het Openbaar Ministerie.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Uit onderzoek is gebleken dat er op deze twintig (vaak provinciale) wegen, relatief meer slachtoffers vallen dan op andere wegen. Ruim vijfentwintig procent van de verkeersdoden vallen op deze wegen terwijl ze slechts 6 procent van het wegennet beslaan. Te hard rijden is de grootste oorzaak van het aantal ongelukken.

Te hard rijden

Doordat de wegen vrij lang zijn en maar één rijstrook hebben, met relatief weinig afritten, zijn automobilisten snel geneigd harder te rijden dan de toegestane snelheid. Dit terwijl er veel bomen in de middenberm staan en er frequent kruisingen voorkomen. Dat maakt de situatie gevaarlijk. Daarom  treffen OM,  wegbeheerders en  politie diverse maatregelen. Het uitvoeren van trajectcontroles is er een van.

 

Flitspalen

De flitspalen, die door een onderlinge koppeling de gemiddelde snelheid over een langere afstand kunnen bepalen, worden geplaatst op wegen waar een maximumsnelheid van 80 tot 100 kilometer per uur geldt.

Locaties trajectcontroles

Van de nieuwe wegen met trajectcontroles liggen er twee in Gelderland (N325 en N787), drie in Noord-Holland (N201, N205 en N9), twee in Noord-Brabant (N261 en N639), een in Overijssel (N333) en een in Zuid Holland (N11).

Eerder werden al trajectcontroles geplaatst in Utrecht (N230, N414), Flevoland (N706), Friesland (N351, N381), Limburg (N275, N564, N277, N270) en Zeeland (N253, N256).
Van eind 2018 tot en met eind 2019 worden alle twintig trajectcontroles in fases geplaatst en aangezet.