Onze nieuwe minister

Het nieuwe kabinet Rutte III komt met een nieuwe minister van Infrastructuur. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Als minister van Infrastructuur krijgt Cora dus ook de rijschoolbranche in haar portefeuille. Tot nu toe was het Melanie Schultz van Haegen (VVD) die de belangen van de rijschoolbranche behartigden.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Rutte III investeert 2 miljard in infrastructuur

De komende drie jaar wordt er 2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur. Dit geld wordt onder andere besteed aan de aanpak van fileknooppunten en aan de uitbreiding van het fietspadennetwerk. Het nieuwe kabinet wil een kilometerheffing invoeren die ervoor moet zorgen dat het vrachtvervoer extra belast wordt. Deze extra inkomsten worden geïnvesteerd in de verduurzaming van vrachtverkeer. Het uiteindelijke doel is om in 2030 het hele wagenpark in Nederland vrij van CO2-uitstoot te krijgen.

Turbotheorie en ezelsbruggetjes

Melanie Schultz van Haegen kreeg in haar tijd als minister van Infrastructuur te maken met een aantal belangrijke zaken in de rijschoolbranche. Zo was ze betrokken bij de invoering van 2toDrive waarbij jongeren vanaf 16,5 jaar kunnen beginnen met het nemen van rijlessen. Maar ook was ze betrokken bij de minder leuke dingen, zoals het probleem met de turbotheorie-opleiders waarbij je zonder te oefenen voor je theorie alsnog kunt slagen door een aantal ezelsbruggetjes uit je hoofd te leren. Melanie heeft zich ingezet voor de invoering van nieuwe theorievragen die een einde moesten maken aan het gebruik van deze ezelsbruggetjes.