Op het laatste moment ritsen zorgt voor 50 procent minder vertraging

Een welbekend verschijnsel: Jij staat netjes in de rij om te ritsen, terwijl een ander de file voorbijrijdt en op het allerlaatste moment invoegt. Een grote irritatie voor veel weggebruikers. Maar onterecht blijkt nu. Uit Amerikaans onderzoek is naar boven gekomen dat mensen die op het laatste moment ritsen het best bezig zijn.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De reden is dat de doorrijders ervoor zorgen dat de beschikbare rijbanen maximaal worden gebruikt en daarmee dat de files en vertraging minder worden. Mensen die achteraan in de rij aansluiten en wachten op een plekje zorgen  er juist voor dat er files en vertragingen ontstaan.

Experiment

In Colorado is een experiment gedaan waarbij weggebruikers werden gedwongen pas aan het eind te ritsen. Uit het onderzoek bleek dat de vertraging 50 procent korter werd dan bij vergelijkbare situaties waarbij mensen niet aan het eind ritsten. Een aantal Amerikaanse staten is onlangs begonnen met het voorlichten en instrueren van weggebruikers via sociale media en langs de weg.