Ouderen bezitten steeds vaker een auto

Het autobezit onder ouderen is de laatste jaren fors toegenomen. In 2014 had ongeveer de helft van de 65-plussers een auto. Dit was in 2000 slechts een derde. Vooral ouderen boven de 85 jaar hebben steeds vaker een auto op hun naam staan, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

VERJO

— Advertentie —

Een verklaring voor deze forse toename is het feit dat in de periode 2000-2014 het aantal 65-plussers steeg van 767.000 tot 2,9 miljoen. Het aantal auto’s bij mensen in deze leeftijdscategorie verdubbelde van ruim 750.000 tot bijna 1,5 miljoen.

Sterkste groei

Het aantal auto’s van 85-plussers is het sterkst gegroeid. Hoewel in 2000 ongeveer 10 procent van deze doelgroep een auto had, is dit in 2014 zo’n 20 procent. In vergelijking met begin deze eeuw zijn er nu dus 3,5 keer zoveel auto’s in het bezit van 85-plussers. Toen waren dat er 21.000, nu ruim 72.000. Toch betekent het niet dat deze auto’s door de oudere leeftijdsgroep worden bereden, want de cijfers geven enkel het autobezit aan. In de praktijk zie je dat vaak kinderen of kleinkinderen ook van de auto gebruik maken.