‘Parkeren zonder kenteken en met muntgeld’

In steeds meer Nederlandse gemeenten wordt kentekenparkeren ingevoerd. Dit is parkeren door middel van het invoeren van je kenteken. Toch is het niet verplicht je kenteken in te voeren, zolang je als parkeerder maar kunt aangeven te hebben betaald voor de parkeerplek. Zo bleek uit de uitkomst van een rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam, gewonnen door Bas Filippini, voorzitter van de stichting ‘Privacy First’.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Privacy

Stichting Privacy First zet zich in voor het behoud van vrijheid in de persoonlijke levenssfeer, juist met de snel veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Privacyvriendelijk parkeren is een van de zaken waar de stichting voor pleit. Er is echter meer nodig voor privacyvriendelijk parkeren dan parkeren zonder het invoeren van je kenteken. Anonieme betalingsmogelijkheden, gewoonweg betalen met muntgeld, is ook een onderdeel van privacyvriendelijk parkeren. Beide onderdelen zijn in veel gemeenten niet van toepassing, ondanks de gewonnen rechtszaak. Vandaag begint de voorzitter van Privacy First daarom een nieuwe juridische procedure om bij de rechter af te dwingen weer te kunnen betalen met muntgeld zonder daarbij het kenteken in te voeren. 

Bezwaarschrift

De eerste stap in de juridische procedure wordt vandaag door Filippini gezet middels indiening van een bezwaarschrift bij de Amsterdamse parkeerbeheerder Cition BV. Mocht Cition de bezwaren van Filippini niet honoreren en geen anonieme betalingsmogelijkheden invoeren, dan volgt beroep bij de rechtbank Amsterdam.

Recht

Filippini geeft aan dat iedere burger recht heeft op anonimiteit in de openbare ruimte. Dit recht vloeit voort uit de combinatie van twee klassieke mensenrechten: het recht op privacy en de vrijheid van beweging. Deze rechten worden gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit geldt ook voor parkeren op een openbare locatie.

Wat denkt u? Is belangrijk om privacyvriendelijk te kunnen parkeren? Laat het ons weten op Facebook