Politie moet verkeer meer gaan controleren

Nederland was jarenlang het beste jongetje van de klas als het gaat om verkeersveiligheid. Maar dat is inmiddels wel anders blijkt uit cijfers van 2015 en 2016. Om het aantal verkeersdoden in Nederland terug te dringen, moet de politie weer veel meer gaan controleren in het verkeer.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Verkeersveiligheidsmanifest

Een brede samenwerking van maar liefst 32 partijen roept de tweede kamer op de verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De verschillende partijen hebben onlangs een verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest staan voorstellen die zorgdragen voor een veiliger verkeer en minder verkeersslachtoffers. Onder de ondertekenaars zijn organisaties als de ANWB, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland (VVN), een aantal grote steden en het Openbaar Ministerie (OM).

Verkeersdoden

In 2015 steeg het aantal verkeersdoden op de Nederlandse wegen voor het eerst in jaren. Het kwam toen uit op 621. Een zorgwekkende stijging van negen procent ten opzicht van het jaar daarvoor. Ook het aantal ernstige gewonden blijft toenemen. Terugkijkend naar de afgelopen tien jaar is er per jaar een stijging van gemiddeld drie procent te zien. In 2015 vielen circa 21.300 ernstige verkeersgewonden. Het aantal aanrijdingen liet in dat jaar een toename zien 50.000 tot bijna 850.000. 

Meer politiehandhaving

ANWB directeur Frits van Bruggen heeft woensdagochtend in een radiogesprek met Radio 1 journaal aangegeven dat het aantal staande houdingen de afgelopen jaren flink is gedaald. Dat heeft volgens Van Bruggen zijn weerslag gehad op het aantal verkeersdoden. Hij vindt het een goede zaak dat onder de ondertekenaars van het manifest ook het openbare ministerie zit.

Ook Peter van der Knaap gaf in januari in het Algemeen Dagblad al aan dat de handhaving weer een serieuze plaats in het verkeersveiligheidsbeleid moet gaan innemen. Het aantal snelheidsbekeuringen door flitsen is in de afgelopen acht jaar tijd met bijna 30 procent gedaald. 

Brandbrief VVN

Begin dit jaar verscheen er een brandbrief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarin de organisatie ook al alarm sloeg over het schrijnend gebrek van handhaving in het verkeer. Volgens VVN is het beperkte toezicht van de politie één van de belangrijkste oorzaken van het stijgende aantal slachtoffers in het verkeer. De verkeershuftersaanpak én het puntenrijbewijs voor jonge bestuurders werken daarnaast amper als er niet gehandhaafd wordt.

Tientallen aanbevelingen

Via een vijftal oplossingsrichtingen doet het samenwerkingsverband eensgezind tientallen aanbevelingen, waaronder meer verkeershandhaving, maar ook het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere infrastructuur voor fietsers. Op 45 procent van de 50-kilometerstraten is nu nog geen géén apart fietspad. Dit is vooral problematisch op lokale en regionale wegen. Daar valt nu 85 procent van alle verkeersdoden. Verder moet de nieuwe Omgevingswet de decentrale overheden de mogelijkheid bieden om het ruimtelijk beleid goed vorm te geven. Daarnaast kan de verkeersveiligheid worden vergroot door middel van veiligere en slimmere voertuigen. Dankzij intelligente auto’s die zelf afremmen en de maximumsnelheid aanhouden kunnen ernstige ongevallen voorkomen worden.