Rapport verkeerseffecten coronacrisis: 'Neem snel maatregelen voor verkeersveiligheid'

File

Nu het verkeer weer is opgestart, moeten er snel maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dat staat in het rapport van de Mobiliteitsalliantie dat vandaag aan minister Van Nieuwenhuizen is overhandigd. Een gecontroleerde opstart is noodzakelijk, geven zij aan.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Nu Nederland weer op gang komt is het van cruciaal belang dat de vraag naar mobiliteit gecontroleerd opstart en het aanbod zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het OV worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd. 

Dat staat in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” dat de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft en vandaag door de Mobiliteitsalliantie wordt aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW.

Onder druk

De mobiliteit van mensen en goederen stond vóór de coronacrisis al ernstig onder druk. Nu allerlei sectoren weer opstarten in de anderhalve meter-economie dreigt dit opnieuw te gebeuren. De verkeersintensiteit ligt bijna weer op het niveau van voor de crisis. 

Hoewel er op dit moment nog nauwelijks files zijn en je in de trein gewoon kunt zitten, kan dit snel veranderen als de maatregelen voor werknemers verder versoepelen en scholieren en studenten vanaf 1 september de lessen weer op locatie volgen. Voor een gecontroleerde opstart is het daarom nodig om de piekbelasting van de mobiliteitsvraag af te vlakken en alle mogelijke vormen van vervoer (dus ook het openbaar vervoer) zo goed mogelijk te benutten, zegt de Mobiliteitsalliantie.

Kans op ongelukken

Volgens de Mobiliteitsalliantie kan de kans op ongelukken verder toenemen als er geen investeringen worden gedaan, zoals het aanpakken van knooppunten en meer fietspaden. De verschuiving van het OV naar de auto, motor of fiets is volgens het onderzoek van adviesorganisatie Roland Berger blijvend. Forensen zullen het OV blijven mijden en straks als iedereen weer meer buitenshuis gaat werken, neemt de druk op het verkeer toe. De kans op verkeersongelukken is daardoor met 30 procent toegenomen. 

De mobiliteitsalliantie betstaat uit 25 alliantiepartijen in de mobiliteitsbranche. Van consumentenorganisaties tot openbaar vervoerbedrijven.