Rutten over overhandiging startdocument ‘Laatste kans om samen op te trekken’

samen sterk

Vanmorgen overhandigde kartrekker Ruud Rutten, samen met andere medewerkers van Alliantie Samen Sterk, het eerste gezamenlijke startdocument aan minister Cora van Nieuwenhuizen. En dat ging goed en de eerste stappen zijn gezet. “Ik ben blij dat het erop zit.”

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het was een lange adem voor Ruud Rutten. Het project Samen Sterk ontstond op 7 november 2019, een dag waarop alle stakeholders in de rijschoolbranche samen kwamen om te kijken naar de toekomst. 

Problemen branche

Problemen als een lage beloning, een slecht imago, het ontbreken van een cao, maakten duidelijk dat er nog wel een inhaalslag te maken valt. Rutten ging aan de slag met drie werkgroepen, bestaand uit mensen vanuit verschillende takken van de branche; van rijscholen en opleiders tot uitgevers en brancheorganisaties. Daaruit kwam dit Samen Sterk startdocument. 

Laatste kans

Vanmorgen werd het document overhandigd. Rutten toog met een paar mensen uit de werkgroep naar Den Haag. “De rest van de belangstellenden en de pers bleef in Nieuwpoort, want niet iedereen mocht mee. We hebben een live-stream opgezet, waaruit iedereen kon meekijken.”

De minister nam ruim de tijd, geeft Rutten aan. “Ze heeft bij onze ontmoeting aangegeven dat ze met het document aan de slag gaat. We hebben op het belang van deze samenwerking aangedrongen, want het is de laatste kans. Nu zijn we allemaal samengekomen, en dit is de eerste en enige keer dat alle neuzen dezelfde kant uit staan.”

Inhoudelijke reactie

Het rapport richt zich op drie kernpunten:

1. De kwaliteit van de rijinstructeur.

2. De kwaliteit van de rijopleiding en de wijze van examinering.

3. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de branche als geheel.

De minister gaat nog inhoudelijk reageren op het document, maar wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. “We komen in september weer samen, om de haalbaarheid van de punten te bespreken. Dan is de vervolgafspraak.” In de tussentijd zetten kamerleden verkeersveiligheid op de agenda. “Kamerleden van SP, D66 en VVD waren aanwezig. Zij hebben beloofd om de minister aan haar woord te houden.” 

Oproep

Verder deed Van Nieuwenhuizen een oproep aan rijscholen, zegt Rutten. “Wordt lid van een organisatie, dan heb je een stem. De brancheverenigingen zitten aan tafel met de overheid. Er wordt altijd gezegd dat de verenigingen niet een goede afspiegeling zijn van de hele rijscholenbranche. Daarom is het juist goed om lid te worden en je stem te laten horen.” De minister verwoorde het als volgt: “Jullie zijn mijn spreekbuis.”

Rutten is blij dat de overhandiging achter de rug is. “De druk kan er even af. Er is veel werk verricht. Natuurlijk is het nog niet afgelopen. We gaan vooruitkijken. Het begint nu pas.”  Het hele document en alle vervolgstappen zijn te volgen op de website van Samen Sterk.