Regels rijgeschiktheid versoepeld

Voor een aantal groepen worden de regels omtrent rijgeschiktheid versoepeld. Dit gebeurd op verzoek van de minister van IenW. De Gezondheidsraad heeft daarop geadviseerd de regels te versoepelen betreffende de rijgeschiktheid voor bestuurders met hersentumoren, hypofysetumoren, schizofrenie en psychoses.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Mensen met een hersentumor

Voor mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs wordt de geschiktheidstermijn bij een hersentumor aangepast van drie jaar naar onbeperkt. Hiervoor moet de bestuurder volledig genezen zijn of vanwege de stabiele situatie niet meer onder controle staan van een behandelend specialist. Voor het vrachtauto- en busrijbewijs mag er geen sprake zijn van een functiestoornis die van invloed is op de rijgeschiktheid, bijvoorbeeld verlamming of beperking van het gezichtsveld.

Mensen met een hypofysetumor

Mensen met een hypofysetumor kunnen geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- en busrijbewijs als zij geen functiestoornis hebben die van invloed is op de rijgeschiktheid. De keuring moet worden uitgevoerd door een internist-endocrinoloog. Ook voor het auto-, motor- en/of T-rijbewijs moet de keuring voortaan door een internist-endocrinoloog worden uitgevoerd.

Mensen met schizofrenie/psychose

Mensen met een auto-, motor- en/of T-rijbewijs, die volledig hersteld zijn na een psychotische periode of succesvol worden behandeld voor een schizofreniespectrumstoornis, kunnen toestemming krijgen om het rijbewijs voor hun werk te gebruiken (code 101). Voorwaarde is een positief advies van de psychiater. Met code 101 mag de bestuurder privé rijden en daarnaast beroepsmatig voor maximaal vier uur per dag, maar niet als bijvoorbeeld rijinstructeur of taxichauffeur.