‘Rekeningrijden is niet dichtbij’

De invoering van rekeningrijden is ingewikkeld en zal veel tijd kosten. Dit zegt minister Schultz nadat de grote hoeveelheid files van de laatste tijd de discussie over dit onderwerp weer doen oplaaien.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Fileprobleem

De natte herfstmaand zorgt ervoor dat het groeiende fileprobleem steeds duidelijker voelbaar wordt. Vorig jaar is het aantal files volgens de ANWB met 20 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Dit zou mede te wijten zijn aan de aantrekkende economie en lage brandstofprijzen.

Veel tijd

Minister Schultz begrijpt dat mensen rekeningrijden zien als een antwoord op het fileleed van de afgelopen tijd. De invoering hiervan is echter niet snel te realiseren. Belastingen die mensen nu betalen zouden eerst afgeschaft moeten worden. Het belastingstelsel veranderen is niet simpel en duurt lang. Minister Schultz vindt het daarnaast verstandiger om rekeningrijden tegelijk in heel Europa in te voeren in plaats van alleen in Nederland. Minister Schultz geeft daarnaast aan liever mensen te belonen die de spits vermijden, dan mensen te bestraffen die ik de drukte belanden. 

Pleidooi

De VVD is altijd een tegenstander van het rekeningrijden geweest. Opvallend was daarom het pleidooi van oud VVD-kamerlid Pieter Hofstra. "Het tijd wordt dat de overheid moed toont en niet het bezit van de auto belast maar het gebruik ervan"- aldus Hofstra in een recent interview op radio 1. Het woord ‘rekeningrijden’ werd door Hofstra vermeden. Toch gaf hij aan graag te zien dat de discussie over dit onderwerp aan wordt gegaan.