Brancheverenigingen roepen op elkaar met respect te behandelen

rijschoolverenigingen

De brancheorganisaties BOVAG, FAM, VRB en LBKR vinden het belangrijk om in deze uitzonderlijk bizarre tijd gezamenlijk en eensluidend naar buiten te treden met onderstaand statement. Kern van de boodschap: respecteer en steun elkaar.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Net als vrijwel elke sector in ons land, is ook onze branche nog nooit zo hard getroffen door een situatie, zoals die nu voortvloeit uit de bestrijding van het coronavirus. Iedereen leeft momenteel in onzekerheid en heeft meer vragen dan antwoorden. In ons geval gaat dat nu vooral om de vraag of een individuele ondernemer moet stoppen met lesgeven of gewoon doorgaan, en hoe lang dit nog gaat duren. Op die laatste vraag kan niemand een sluitend antwoord geven.

Houd je aan de adviezen

Vooralsnog heeft onze overheid afgekondigd dat voornamelijk de plekken waar grote groepen mensen bij elkaar komen -zoals de horeca, scholen en evenementen- gesloten moeten blijven en verder zijn er adviezen afgegeven over hoe met elkaar om te gaan in het dagelijkse leven: onder andere beperk de sociale contacten, werk zoveel mogelijk thuis, schud geen handen en bewaar fysieke afstand tot elkaar. Wij realiseren ons terdege dat deze adviezen lastig te verenigen zijn met de dagelijkse praktijk van een rijschool, net zoals dat geldt voor bijvoorbeeld taxichauffeurs en kappers. Ook in andere branches zien we nu dat sommige ondernemers ervoor kiezen de deuren te sluiten, terwijl anderen doorgaan om het hoofd boven water te kunnen houden.

Toon verontrustend

De brancheorganisaties zijn verenigingen, geen ketens en al helemaal geen overheidsinstanties, we zijn er om jullie allen te steunen en adviseren in deze moeilijke tijden. We kunnen niemand dwingen om acuut te stoppen, zolang de overheid dat niet doet en we vragen iedereen met klem om elkaars keuze te respecteren. Het onderlinge sentiment en de toon op sociale media is soms verontrustend en dat draagt niet bepaald bij aan de nu zo hoognodige eenheid. De komende periode gaat ongetwijfeld nog heel erg zwaar worden voor elke ondernemer. BOVAG, FAM, VRB en LBKR hebben in elk geval vrijwel dagelijks gezamenlijk overleg met het CBR en het ministerie van I&W over de penibele (financiële) situatie in de branche en mogelijke oplossingen. En meer concreet over het weer opstarten en afnemen van examens, voor zover en wanneer de situatie dat toelaat. Daar zullen we jullie allen zoveel als mogelijk over op de hoogte houden.

Steun en respecteer elkaar

Tussen de brancheorganisaties is er in elk geval eenheid en een streven om dit monster gezamenlijk de kop in te drukken. Zij vragen alle rijscholen en rijinstructeurs om begrip en steun. Respecteer elkaars keuze, veroordeel niemand en steun elkaar in deze moeilijke tijd.

Het statement is ondertekend door Frank Hoornenborg (Bovag), Ruud Rutten (FAM), Jos van Zuylen (VRB) en Jos Post (LBKR).