Rijscholen sceptisch over Rijleskeurmerk

Het nieuwe Rijleskeurmerk, dat afgelopen vrijdag de eerste drie certificaten uitreikte wordt niet met veel enthousiasme ontvangen in de branche. Rijscholen lijken zich vooralsnog niet aan te willen sluiten bij het keurmerk en verschillende brancheorganisaties zijn sceptisch.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Alleen al uit reacties op de facebookpagina van Rijschoolvandaag.nl blijkt dat instructeurs nog niet staan te springen voor het keurmerk: “Mijn eigen naam is mijn keurmerk”, “We doen al iedere 5 jaar examen”, “Amateuristisch” en “Dit zou door de overheid geregeld moeten worden”, zomaar een greep uit de reacties. Rijscholen vallen met name over de kosten (zo rond de 280 euro) en de toelatingseisen aan het Rijleskeurmerk.

Zwakke voorwaarden

Ook de brancheorganisaties zijn niet enthousiast. Eric Bakker, voorzitter van de VRB: “Ik ben niet erg positief inderdaad. Ik vind de voorwaarden veel te zwak. Op deze manier heeft het keurmerk geen enkele toegevoegde waarde. Zeker waar rijscholen 10% onder het gemiddelde mogen zitten met hun slagingspercentage stel je veel te lage eisen. Daarnaast wordt er een lesovereenkomst geëist en een VOG, wat eigenlijk gewoon standaard eisen zijn; iedereen hoort een lesovereenkomst te hebben, dat geeft het keurmerk geen extra waarde. Ik vraag mij echt af waar de meerwaarde in zou moeten zitten bij dit keurmerk. Een dergelijk keurmerk is immers al vaker geprobeerd en heeft nog niet eerder gewerkt. Zeker op vrijwillige basis zie ik dit niet werken.”

Niet goed doordacht

Ook Wilbert van Beersum, voorzitter van LBVI vindt de eisen te laag:”De kwaliteitseisen voldoen mijn inziens inderdaad niet. Ik denk niet dat een keurmerk bij voorbaat een slecht idee is, maar mijns inziens is dit niet goed genoeg doordacht. Ik had graag gezien dat de organisatie ook met opleiders aan tafel was gaan zitten, dat er nagedacht was over bijvoorbeeld een uitgebreidere gedragscode en veel striktere kwaliteitseisen. Het keurmerk is veel te vroeg geïntroduceerd. Nog maar een maand geleden zijn er veranderingen door de minister aangekondigd, op dit moment is zij volop in overleg over de professionalisering in de branche. Dit keurmerk is vrij kort door de bocht vind ik.”

Concurrent BOVAG

Tom Huyskens van BOVAG vindt dat instructeurs beter een lidmaatschap van de BOVAG aan kunnen gaan dan het keurmerk: “Bij BOVAG doen wij hetzelfde; de eisen en controles die vooraf gaan aan dit keurmerk stellen wij ook aan ons lidmaatschap en daar krijgen leden relatief meer voor terug. Ook wij eisen een lesovereenkomst, vragen om een VOG, controleren het slagingspercentage en stellen algemene voorwaarden en dan conform eisen van de ANWB en de consumentenbond. De meerwaarde van het keurmerk zien wij niet. Als er vanuit de politiek iets geregeld gaat worden, kan een lidmaatschap van de BOVAG natuurlijk niet verplicht gesteld worden maar dan kun je wel denken aan een vergunningsplicht.”   

Samen voor kwaliteit

René Ungerer, directeur van het Centrum voor Certificatie en voorzitter van het Rijleskeurmerk vindt het jammer:” Ik hoor mensen veel over de kosten en over de toelatingseisen. Met name over de eis van een slagingspercentage van 10% onder het gemiddelde slagingspercentage dat wij hanteren. Maar tegelijkertijd horen we ook heel andere geluiden van professionals die wel enthousiast zijn. Afgelopen vrijdag, bij de uitreiking van de eerste certificaten bijvoorbeeld, sprak iemand er nog over dat de kosten omgerekend zo’n 15 eurocent per les bedragen en daarmee verwaarloosbaar zijn. Wat betreft de eisen van het keurmerk; deze zijn ontstaan uit grondig marktonderzoek en zijn uiteindelijk een consensusmodel. De ontwikkelingen staan niet stil. Als blijkt dat percentages hoger moeten zijn gaan we dat doen. Wij willen graag om tafel met anderen uit de branche, met zijn allen gaan voor kwaliteit. Uiteindelijkheid staan wij voor verkeersveiligheid en professionalisering van de branche. Dit willen we graag samen doen. Veel betere rijscholen omarmen het keurmerk al en wij hopen dat er steeds meer zullen volgen.”