Rijscholenkiezer moet verkregen subsidie terugbetalen

De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak die de rijscholenvergelijker RijschoolRegister.nl heeft aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De met overheidsgeld ontwikkelde Rijscholenkiezer is in concurrentie met marktpartijen en daarmee in strijd met het vanuit de overheid gestelde subsidiedoel.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

RijschoolRegister.nl

Als studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn Joost Aanen en Michiel Seerden in 2013 de website RijschoolRegister.nl gestart. Vanuit hun eigen onvrede over de transparantie in de rijscholenmarkt wilden zij een objectief en eerlijk online overzicht aanbieden. Al snel bleek hun website populair onder rijschoolzoekenden die er konden vergelijken op basis van verschillende kwaliteitskenmerken.

Rijscholenkiezer

In oktober 2014 kondigde Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan om met overheidsgeld een platform in het leven te roepen waarbij rijschoolzoekenden online voorlichting rond het kiezen van een rijschool zou worden aangeboden. De ontwikkeling hiervan werd aan stichting TeamAlert uitbesteed. 

Bij de lancering van het platform met de naam Rijscholenkiezer bleek het echter niet alleen bij voorlichting te blijven, maar werd de nadruk vooral gelegd op het vergelijken van rijscholen. De rechter heeft nu geoordeeld dat de Rijscholenkiezer hiermee marktpartijen als RijschoolRegister.nl inderdaad oneerlijk beconcurreert. 

In de tussentijd is er meer dan 200.000 euro aan overheidsgeld in het door TeamAlert ontwikkelde platform gestoken. 

Oneerlijke concurrentie

De heren achter RijschoolRegister.nl hebben bezwaar aangetekend tegen deze subsidie en zijn nu door de rechter in het gelijk gesteld. “Het was een slepend proces. We hebben jaren veel moeite gestopt in het bouwen van het platform, dit hebben we zonder enige externe investering gedaan. Een partij die meer dan 200.000 euro aan kapitaalinjectie kreeg vanuit de overheid en met dat geld de concurrentie is aangegaan heeft uiteindelijk onze groei geremd. We zijn nog steeds de grootste rijscholenvergelijker op het internet, maar de vraag is of dat dit ook zo zou blijven als de subsidie niet zou worden teruggedraaid” - aldus Joost Aanen, een van de oprichters van RijschoolRegister.nl. RijschoolRegister.nl is niet de enige partij die werd beconcurreerd, ook Klantenvertellen.nl heeft bezwaar aangetekend en is in deze procedure nu door de rechter in het gelijk gesteld. Ook zij laten weten blij te zijn met de uitspraak van de rechter. 

200.000 euro terugbetalen

RijschoolRegister.nl heeft in de rechtbank gepleit voor een zogeheten ‘level playingfield’ in de markt; de overheid mag geen van de partijen in de markt oneerlijk voordeel geven. Volgens Mr. Alex Meijer, de advocaat die RijschoolRegister.nl tijdens het proces heeft bijgestaan, betekent de uitspraak van de rechter dat TeamAlert de ontvangen subsidie moet terugbetalen: “de rechtbank heeft de subsidiebesluiten van minister Schultz vernietigd en in haar plaats alsnog de subsidie voor de Rijscholenkiezer voor de jaren 2014 en 2015 afgewezen. Dat betekent dat Team Alert zo'n 200.000 euro aan onterecht ontvangen subsidie zal moeten terugbetalen." Een reactie van TeamAlert hebben wij nog niet mogen ontvangen.