Samen Sterk zet vol in op verbetering van kwaliteit

alliantie samen sterk

De rijscholenbranche verenigt zich in de alliantie Samen Sterk om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland te verminderen en neemt zo in ieder geval haar deel van die verantwoordelijkheid. Het rapport is klaar en wordt woensdag 24 juni aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Het rapport richt zich op drie kernpunten:

1. De kwaliteit van de rijinstructeur.

2. De kwaliteit van de rijopleiding en de wijze van examinering.

3. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de branche als geheel.Rijinstructeurs moeten verkeersveilige weggebruikers opleiden. Om dat te kunnen garanderen wordt het lifelong learning ingevoerd. Goed opleiden en blijvend bijscholen is het motto. Een lesbevoegdheid alleen volstaat niet meer.

Betere beginnende bestuurders

Rijlessen die slechts op het behalen van het examen zijn gericht, worden vervangen door een lestraject dat meer op de kwaliteit van de aanstaande bestuurder en zijn of haar inzicht toegespitst wordt. Opleiders worden hierbij door de branche ondersteund en het CBR krijgt mede door deze wijziging beter zicht op de kwaliteit van de rijscholen.

Kwaliteitslabel voor rijscholen

Daarnaast worden een rijschoolregister en een certificatiesysteem opgezet dat als kwaliteitslabel gaat fungeren en dat de overkoepelende organisatie de mogelijkheid geeft beter toezicht op die gewenste kwaliteit te houden.

Ultieme doel

De mobiliteits- en rijscholenbranche vindt zichzelf opnieuw uit onder de paraplu van Alliantie Samen Sterk. Samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil zij er alles aan doen om de rijinstructeurs beter op te leiden en te begeleiden en zo betrouwbaarder (beroeps)chauffeurs de weg op te sturen. Beunhazerij en malafide bedrijven worden daadkrachtig uit de branche geweerd, zo meldt het persbericht van Samen Sterk.