Scholingsaftrek ook in 2018 gegarandeerd

De belastingaftrek voor studiekosten blijft in ieder geval tot 2019 behouden.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het kabinet wilde de aftrekmogelijkheid met ingang van 2018 schrappen, en dat is nu opnieuw uitgesteld. De aanleiding van het uitstel is overwegend van praktische aard; de overheid is nog bezig met een onderzoek naar alternatieven voor de fiscale aftrek. De scholingsaftrek is een goed hulpmiddel om mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, zoals mensen "in between jobs", steviger in het zadel te zetten.

Vanaf 2019 andere ondersteuning

Iedere werknemer moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar positie op de arbeidsmarkt via scholing te verbeteren. Als om welke reden dan ook de kosten van deze scholing niet worden vergoed, moet de werknemer via een andere weg geholpen kunnen worden. De fiscale aftrekbare van studiekosten kan een uitstekende stimulans zijn. Als de fiscus een deel van de kosten op zich neemt, is de druk van de studiekosten op het inkomen van de werknemer zelf minder groot.

De scholingsaftrek geldt in ieder geval voor beroepsopleidingen als rij-instructeur, vrachtautochauffeur en taxichauffeur.