LBKR reageert op vete tussen VRB en oud-lid

Nu de rust tussen de brancheverenigingen leek teruggekeerd is er toch weer wrevel ontstaan. Dit keer tussen de LBKR en de VRB.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Aanleiding is een brief die Peter Hanemaaijer naar het vakblad Rij-instructie had gestuurd. Hij uitte daarin zijn zorgen over met name de draai die de VRB gemaakt zou hebben. De VRB zou zich eerst verzet hebben tegen de sanctie en nu niet meer. Dat is volgens Hanemaaijer de oorzaak dat er verdeeldheid in de branche bestaat.

Reactie VRB

Daarop reageerde de VRB als door een wesp gestoken. Deze reactie werd op de website van Rij-instructie geplaatst. De VRB ontkent tegen het afschaffen van de sanctie te zijn. Ze is er voorstander van. "De stelling dat juist de goede rijscholen en instructeurs niet bestraft moeten worden hebben wij altijd onderschreven." De VRB geeft aan zich met hart en ziel in te zetten voor een betere branche. "En daarom is het wrang dat één persoon meent te moeten schrijven dat wij als branchevereniging(en) niet doen wat het grootste deel van de leden wil."

Verklaring LBKR

Dat was voor LBKR reden om via bestuurslid Bert de Weerd contact met RijschoolVandaag.nl op te nemen, omdat LBKR en enkele bestuursleden door beiden benoemd werden. De LBKR betreurt dat partijen niet met elkaar in gesprek is gegaan (Hanemaaijer en VRB, red.) Ze vraagt de betrokkenen dat alsnog te doen.

Verder wil de LBKR onderstrepen dat er overleg heeft plaatsgevonden met de 3 branche-organisaties. Dus ook met de VRB. De LBKR is van mening dat veel communicatieproblemen in de rijschoolbranche voorkomen kunnen worden door vooral met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Om het anders te zeggen, het is beter om met elkaar te praten, dan over elkaar. Ook in de rijschoolbranche is het belangrijk om de dialoog met elkaar aan te gaan. Zo gaat de LBKR binnenkort ook met de opleidingsinstituten om tafel.

Daarom is er met de brancheverenigingen afgesproken om wanneer de LBKR het vervolgdocument af heeft, deze ook met hen te delen en hier vervolgens over door te spreken.