Slaagnorm T-rijbewijs wordt weer verhoogd per 1 januari 2017

Bij de invoering van het T- rijbewijs op 1 juli 2015 is voor het theorie-examen gestart met een cesuur (slaagnorm) van 37 van de 50 vragen goed. Op 1 september is slaagnorm voor het eerst verhoogd. De tweede verhoging staat gepland op 1 januari 2017.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De eerste slaagnorm werd bepaald op basis van een schatting. Omdat het een nieuw examen betrof, had het CBR geen vergelijkingsmateriaal. Voor examens met dit type vraag is een cesuur van 80% gebruikelijk. Daarom is het de bedoeling om de cesuur geleidelijk te gaan verhogen naar 80%.

Geen opvallende resultaten

Op 1 september 2016 is de eerste cesuurverhoging doorgevoerd. De slaagnorm is op dit moment 38 van de 50 vragen goed (76%). Deze cesuurverhoging heeft niet geleid tot opvallende consequenties als het gaat om de slagingspercentages. Daarom zal per 1 januari 2017 de tweede verhoging doorgevoerd worden. 

78 procent

Per 1 januari 2017 gaan we van een cesuur van 38 van de 50 vragen goed (76%), over naar 39 van de 50 vragen goed (78%). Iedere cesuurverhoging wordt vooraf afgestemd met alle verschillende stakeholders en na de verhoging worden de slagingspercentages nauwlettend gemonitord.