Ingezonden brief: Snelcurcus theorieexamen verbieden

Motor ADAS ACC

De verkeersveiligheid wordt niet beter ondanks minder drukte door corona. Misschien moet er eens gekeken worden naar manier waarom jongeren hun theorieexamen halen, stelt P.. van Neck in een ingezonden brief aan De Telegraaf.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Jongeren kunnen met allerlei ‘trucjes’ makkelijk slagen voor hun theorieexamen maar dat wil niet zeggen dat ze dan de regels kennen, aldus

Ik constateer dit o.a. naar aanleiding van onze eigen kinderen, een tweeling die gelijktijdig voor hun rijbewijs ging. Met een 1 dagcursus slaagden zij glansrijk voor hun theorie maar zakten allebei daarna helaas twee keer voor de praktijk omdat ze de regels niet goed wisten.

Hoewel het theoriediploma vrij lang geldig is verliep dat bij hen nadat ze een lange pauze hadden genomen. Dit keer gingen ze een ‘gewoon’ examen afleggen voor de theorie en zakten allebei, ze hadden dit keer heel veel fouten terwijl het met een snelle cursus wel goed ging.

Op zo’n cursus leren ze in 1 dag welke vragen er gesteld kunnen worden en wat ze hierop moeten antwoorden maar beseffen niet het hoe en het waarom zolang ze maar het papiertje halen.

Maar het gaat niet om dat papiertje, het gaat erom dat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen in een auto, voor henzelf en voor een ander.

Die snelcursus zou verboden moeten worden want het is geen toeval dat beide kinderen hiermee geslaagd zijn en later allebei gezakt bij een gewoon examen. "Zo zijn er velen en dat maakt het verkeer niet veiliger!" besluit Van Neck zijn brief.