SP vraagt aandacht voor schijnconstructies rijscholen

Gisteren heeft in de Tweede Kamer het algemeen overleg Verkeersveiligheid plaatsgevonden. Ook de WRM kwam een aantal keer aan de orde. Zo vroeg de SP expliciet aandacht voor schijnconstructies bij franchiserijscholen. De PVV constateerde nog steeds fraude bij theorie-examens.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

SP-kamerlid Lacin wapperde tijdens het algemeen overleg met een franchsiecontract en gebruikte dat als voorbeeld voor de uitwassen in de rijschoolsector. Voor de klachten van de SP over schijnzelfstandigheid verwijst de minister naar de Inspectie SZW en de Belastingdienst, die verantwoordelijk zijn voor deze problematiek. Lacin gaf daarop aan graag te willen dat de minister hierover met deze instanties in gesprek gaat omdat het zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg.

Fraude met theorieexamens

De PVV constateerde verder dat er nog steeds fraude wordt gepleegd met theorie-examens. Als reactie daarop zegt de minister dat wetenschappers hebben aangetoond dat de fraudemogelijkheden zeer beperkt zijn, en dat ze constateert dat het CBR er alles aan heeft gedaan om de problemen op te lossen. Ze gaat binnenkort op werkbezoek bij het CBR en zal het dan nogmaals onder de aandacht brengen.

Schriftelijke ronde

Vanochtend is tijdens de procedurevergadering besloten om een schriftelijk overleg (SO) te organiseren over de nota van wijziging alvorens de zaak wordt aangemeld voor plenaire behandeling.in de Tweede Kamer.