Steeds meer 75-plussers op de weg

Er zijn tegenwoordig steeds meer ouderen in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er dan ook steeds meer 75-plussers in het bezit zijn van een rijbewijs. Dit percentage is in de afgelopen twee jaar met vier procent gestegen.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Uit cijfers van het CBR blijkt dat ongeveer 645.000 ouderen van 75-plus een rijbewijs hebben. Van dit aantal is driekwart in het bezit van minstens één auto. Bijna acht procent van de 75-plussers heeft daarnaast een motorrijbewijs.

Grotere kans op ongeval

Uit analyse van het RIVM blijkt dat het risico dat mensen van 75 jaar of ouder bij een ongeval betrokken raken, zo’n drie keer groter is dan bij mensen van middelbare leeftijd. De kans op ernstige verwondingen is daarnaast groter bij 75-plussers. 

Opnieuw een rijtest

Via het CBR kunnen ouderen opnieuw rijles krijgen en een rijtest doen. Vaak is dit op medisch advies of omdat ze zijn aangehouden door de politie. Veel instructeurs merken dat ouderen niets meer weten van de theorie en overal willen stoppen, omdat ze niet weten wie er voorrang heeft.