Stint mag per direct de weg niet meer op

Vanaf middernacht is de Stint niet meer toegestaan op de openbare weg. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) besloten. Uit de eerste onderzoeksresultaten van de ILT blijkt het voertuig niet veilig te zijn. De veiligheid van de Stint werd onderzocht naar aanleiding van het tragische ongeluk in Oss, waar op 20 september vier kinderen verongelukten, toen de Stint waarin zij zaten onder een trein terechtkwam.

VERJO

— Advertentie —

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) komt met verontrustende eerste conclusies. Meerdere onderdelen van de Stint functioneren niet naar behoren. Zo is de handrem niet krachtig genoeg om de Stint te stoppen. En bij mankement kan de Stint stilvallen of juist niet meer te remmen zijn. Ook blijkt het bedrijf sinds 2014 motoren met meer vermogen in te bouwen dan het ontwerp waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toestemming heeft gegeven.

Gevaar op de weg

De Stint wordt op zeer grote schaal ingezet in Nederland voor het vervoer van kinderen van en naar de kinderopvanglocaties. De Stint werd in 2012 gekeurd door de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en heeft toelating tot de openbare weg verkregen in de categorie ’bijzondere bromfiets’ van de minister van Infrastructuur en Milieu (destijds Melanie Schultz van Haegen). In 2012 oordeelde het RDW echter al dat vanwege zijn breedte de Stint een mogelijk gevaar op de weg zou zijn. Het SWOV gaf toen al advies dat de elektrische bolderkar met tien kinderen niet bestuurd zou mogen worden door iedere 16-plusser zonder enige rijopleiding. Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseerde een rijvaardigheidstraining gevolgd te worden bij aflevering van de Stint.

Onterecht besluit

Het afgelopen weekend werd de fabrikant van de Stint al op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek. De inspectie drong aan op een terugroepactie, maar daaraan gaf het bedrijf volgens ILT geen gehoor. Daarop besloot de minister gisteren om de vergunning voorlopig in te trekken. Edwin Renzen, eigenaar van Stint Urban Mobilty, vindt haar besluit  onterecht. ,,Bizar, heel bizar'', stelt hij in een reactie aan het AD. ,,Ze heeft geen idee wat voor maatschappelijke impact dit heeft.''