Jongeren vinden aardige rijinstructeur belangrijkst bij keuze voor rijschool

Het CBR heeft in mei 2018 een onderzoek laten uitvoeren door bureau Markteffect onder een representatieve groep jongeren in Nederland. Met het onderzoek wilden zij de doelgroep jongeren in kaart brengen en de effecten van de huidige campagne voor jongeren, met rijbewijstips, meten. Het CBR wil een grotere begeleidende rol gaan spelen in o.a. ‘de journey’ naar een rijbewijs met als doel in de oriëntatiefase van klanten al in beeld te zijn.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Aardige instructeur belangrijkst

Bij de keuze voor een rijschool vinden jongeren veel aspecten belangrijk. Opvallend is dat veel jongeren daarbij een aardige rijinstructeur  belangrijk vinden. Maar liefst 94 procent vindt dit belangrijk, 61 procent vindt het zelfs heel belangrijk. Ruim drie kwart van alle jongeren vindt het slagingspercentage  belangrijk bij de keuze voor een rijschool. 34 procent vindt het zeer belangrijk. De afstand naar een rijschool, het merk auto’s waarin gereden wordt en reclame worden minder vaak als (erg) belangrijk aangegeven. Ruim een kwart vindt het merk van de lesauto zelfs zeer onbelangrijk volgens het onderzoek.

Ouders helpen bij keuze

Hoewel veel aspecten belangrijk worden gevonden bij de keuze voor een rijschool, geeft slechts 40% aan uitgebreid te hebben gezocht naar de juiste rijschool. De belangrijkste bron van informatie is via vrienden, familie en/of kennissen (69%). Meer dan de helft van de jongeren geeft aan dat hun ouders helpen bij het uitzoeken van de rijschool. Leerlingen bekijken het slagingspercentage op de website van de rijschool in hun zoektocht  De meerderheid van de jongeren 52 procent denkt dat ze 30 tot 40 uur nodig hebben om hun rijbewijs te halen. 6 procent denkt minder dan 20 uur nodig te hebben.

Campagne CBR

Omdat het onderzoek ook uitwees dat de jongeren de tips van het CBR nuttig vinden en hier gebruik van maken, wordt de huidige campagne voortgezet. Naast advertenties op Facebook en Instagram gaan het CBR ook op YouTube en Google gericht adverteren, zoals voor de tips en de Rijschoolzoeker. Half oktober zijn ook verbeteringen in de Rijschoolzoeker doorgevoerd. 

Bekijk hier alle onderzoeksuitslagen »