SWOV introduceert verkeersveiligheidsvergelijker

Onlangs introduceerde het SWOV, in samenwerking met de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland de website www.verkeersveiligheidsvergelijker.nl. Op de website kan bekeken worden hoeveel ongevallen er per gemeente voorkomen en hoe het staat met de verkeersveiligheid in jouw gemeente.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De tool op de nieuwe website laat voor alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over het aantal verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur, gemeentelijk budget en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties.
De site is voornamelijk bedoeld voor verkeersveiligheidsprofessionals die op gemeentelijk niveau werken, maar is voor iedereen die geïnteresseerd is in plaatselijke verkeersveiligheid vrij toegankelijk.  De cijfers zijn afkomstig uit verschillende databronnen zoals het CBS, BRON, de Fietsersbond Routeplanner en het VVN Participatiepunt.
 

In ontwikkeling

Projectleider Charlotte Bax: ‘De Verkeersveiligheidsvergelijker is nog volop in ontwikkeling. Idealiter zouden we veel meer data over verkeersveiligheid willen laten zien. Maar helaas zijn die gegevens vaak niet beschikbaar of  betrouwbaar. De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daardoor nog geen compleet beeld van de verkeersveiligheid in een gemeente. Om een completer beeld te krijgen, zijn niet alleen extra data nodig. Ook is het noodzakelijk om alle indicatoren in samenhang te bekijken en kennis te hebben van de lokale situatie.’

De verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en  SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.