SWOV-rapport over SOR-maatregel: Snorfiets Op de Rijbaan

De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam heeft de SWOV gevraagd voor een tweetal scenario’s te onderzoeken wat de gevolgen van de SOR-maatregel zijn voor het aantal slachtoffers van verkeersongevallen met snorfietsers in Amsterdam ten opzichte van de huidige situatie.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De twee scenario's die onderzocht werden:

1. SOR met helmdraagplicht
2. SOR zonder helmdraagplicht

Aanvullend heeft DIVV de SWOV gevraagd de effecten in te schatten van handhaving op te hard rijdende snorfietsen op fietspaden.

Lees hier het SWOV-rapport 'Educated Guess van gevolgen voor  verkeersslachtoffers door maatregel Snorfiets op de rijbaan (SOR) in Amsterdam'.

Conclusies en aanbevelingen SWOV-rapport

Naar het oordeel van SWOV kan SOR uitsluitend worden toegepast in combinatie met helmplicht. SWOV heeft hiervoor een allereerst een principiële reden. De principiële reden is dat snorfietsers zonder helm die zich mengen met gemotoriseerd verkeer, vanwege de grote onderlinge massa- en snelheidsverschillen een verhoogd risico lopen. Ten tweede speelt mee dat de SWOV voor de berekening van het effect van SOR gebruikmaakt van onderzoeksresultaten over het in het verleden vastgestelde effect van Bromfiets op de rijbaan (BOR). Daarbij was toen ook sprake van een bromfietser mét helm. Er zijn geen onderzoeksresultaten bekend van SOR zonder helmdraagplicht.

Op de vraag wat de verwachte effectiviteit is van handhaving op snelheidsovertredingen van snorfietsen op het fietspad, stelt de SWOV: "Daarover zijn geen kwantitatieve gegevens bekend. Er is wel een lijst met aandachtspunten opgenomen voor een zo effectief mogelijke snelheidshandhaving." Als voorbereiding op de invoering van de maatregelen wordt aanbevolen eventuele aanpassing van regelgeving en wetgeving nader te onderzoeken.
Het huidige snelheidsgedrag van de snorfietsers (zonder helm) komt op een aantal punten overeen met het snelheidsgedrag van bromfietsen (met helm) voordat de maatregel BOR werd ingevoerd.
Bij het uitvoeren van de aanbevolen proeven zal expliciet aandacht dienen te worden besteed aan het snelheidsgedrag van snorfietsers op de rijbaan.

Bron: SWOV