Symposium ‘Medische rijgeschiktheid bij cognitieve en visuele stoornissen’

Vrijdag 14 november organiseert het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het symposium ‘Brouwers blik op de weg: Medische rijgeschiktheid bij cognitieve en visuele stoornissen’. Medisch adviseur van het CBR Ruud Bredewoud spreekt op dit symposium over rijgeschiktheid vanuit CBR-perspectief.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Dit is het afscheidssymposium van prof. dr. W.H. Brouwer, neuropsycholoog bij het UMCG en bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskunde en -neuropsychologie.

Prof. dr. W.H. Brouwer is op 6 november 2003 benoemd tot de eerste bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskunde en -neuropsychologie in Nederland. Deze leerstoel is ingesteld door het CBR bij de Faculteit der Medische Wetenschappen, met een nevenbenoeming bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

De leerstoel heeft bijgedragen aan de mobiliteit van mensen met een visuele of cognitieve functiebeperking door het adviseren van de Minister van Infrastructuur en Milieu over de eisen. Het betrof rijden met een bioptische telescoop voor slechtzienden, rijden met nystagmus, rijden met lichte, beginnende dementie en rijden met mogelijk rijgevaarlijke antidepressiva.
Verder is door de leerstoel een unieke rijsimulator ontwikkeld, speciaal voor het testen van personen met functiebeperkingen.

Meerdere onderzoekers zijn, met dr. Brouwer als promotor, gepromoveerd op verkeersgerelateerde onderzoeken. Onder zijn leiding startte ook het grote FitCi onderzoek naar de gevolgen van verminderde hersenfuncties voor het rijden. Dit onderzoek wordt samen met de SWOV en het CBR uitgevoerd.

Wilt u het symposium bijwonen? Bekijk hier het volledige programma en informatie over aanmelden.

Bron: CBR