Test rijgeschiktheid CBR ís geen verdienmodel

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt in een brief aan de Kamer dat het absoluut niet de bedoeling is dat mensen met een autismediagnose de rijgeschiktheidstest van het CBR ervaren als verdienmodel. Dit in reactie op een oproep van de NVA aan de Minister om de keuring voor mensen met autisme af te schaffen omdat het slechts om een verdienmodel zou gaan van het CBR.

Dation Rijschool Software

— Advertentie —

Onlangs riep de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) Minister Cora van Nieuwenhuizen op om CBR-keuringen voor mensen met autisme af te schaffen. Zij zien geen verband tussen rijvaardigheid en de diagnose autisme en zien de gezondheidsverklaring als een ‘verdienmodel’ van het CBR. Karol Henke, directeur van de NVA, vindt zelfs dat mensen met autisme veiliger rijden dan andere geslaagden. Hij stelt dat iedereen slaagt voor de keuring van het CBR en dat deze niet zoveel voorstelt maar wel tot extra kosten van 300 tot 400 euro leidt. Het zou dan ook klachten regenen bij de NVA. Jaarlijks zouden er duizenden mensen met autisme tegen de problemen bij het CBR aanlopen.

Niet de bedoeling

De Minister geeft in een brief aan de Kamer aan zich niet te kunnen vinden in de term ‘verdienmodel’. Minister van Nieuwenhuizen: ”Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen met een autismediagnose dat zo ervaren. Ik vind het belangrijk dat mensen met een aandoening veilig kunnen deelnemen aan het verkeer en wil derhalve niet meer eisen stellen dan nodig om de verkeersveiligheid te borgen.”

Veel stress bij verplichte keuring

Ook Renate van Leeuwen, adviseur zorg en onderwijs bij Spectrum Brabant en de drijvende kracht achter Rijles-en-Autisme.nl kan zich niet vinden in de harde uitspraken van de NVA over het CBR. Van Leeuwen: ” Het is belangrijk dat men zich realiseert dat het CBR de wet uitvoert, zij mogen hier geen wijziging in aanbrengen. Het is aan de minister om dit aan te passen. In 2013 hebben we met de NVA campagne gevoerd om aanpassingen hierin door te voeren en daarin hebben we al aardig wat bereikt. Zo zijn onder ander examinatoren bijgeschoold over autisme, is de bijscholing voor instructeurs is opgenomen in de WRM,is de informatievoorziening vanuit het CBR sterk verbeterd en kunnen mensen met ASS (autisme spectrum stoornissen) sinds mei 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. De verplichte keuring en rijtest brengen helaas wel de nodige kosten en stress met zich mee voor veel kandidaten. Het zou erg prettig zijn als de gezondheidsraad zich hier over zou mogen buigen. Is dit proces noodzakelijk en/of hoe kan dit geoptimaliseerd worden?”

Verbeteren keuringsprocedure

Minister van Nieuwenhuizen geeft in haar brief aan ook signalen te ontvangen hierover. Van Nieuwenhuizen:” Er komen steeds meer signalen vanuit bedrijven, patiëntenorganisaties en burgers dat er onnodige eisen gesteld worden aan bestuurders met een aandoening in de Regeling eisen geschiktheid 2000.“  De Minister besluit zich daarom te buigen over de optimalisering van het proces. Zij legt uit samen met het CBR en de Gezondheidsraad te kijken hoe  de eisen rondom rijgeschiktheid en de uitvoering daarvan kunnen versoepeld kunnen worden. Daarnaast, zo schrijft de Minister, zet zij zich binnen het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid in op het verbeteren van de huidige keuringsprocedure voor mensen met een aandoening en het leveren van meer maatwerk waar mogelijk. Daarnaast is de Minister ook bereid het gesprek met de NVA aan te gaan.