Tom Huyskens: “wederom een roerig jaar voor de rijschoolbranche”

“Het was wederom een roerig jaar, waarin het echter steeds duidelijker is geworden dat de branche behoefte heeft aan kwaliteit, professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit”, vertelt Tom Huyskens, woordvoerder van de BOVAG.

VTO

— Advertentie —

Welke positieve veranderingen heb je gezien in 2015?

“BOVAG-rijscholen heeft met de aangesloten ondernemers eindelijk werk kunnen maken van meer professionaliteit en betrouwbaarheid binnen de rijschoolbranche. Dat gaat met horten en stoten en met vallen en opstaan, maar wij zijn ervan overtuigd, en met ons prominenten als minister Schultz en CBR-directeur Zijderveld, dat dit de juiste weg is om het imago van de rijscholensector op te poetsen.”

Wat was voor jou het hoogtepunt van het jaar?

“Voor de gehele branche is het zeer positief dat 2toDrive nu definitief wordt ingevoerd en het niet langer als experiment wordt gezien. Dat toont het belang aan van zo vroeg mogelijk kunnen beginnen met professionele verkeerseducatie en daarin worden we gesteund door de goede examenresultaten van de jonge kandidaten. We hebben er alle vertrouwen in dat zij zich ook tot veiligere weggebruikers zullen ontwikkelen.”

Waar moeten wij aan werken in 2016?

“Alle rijschoolhouders in Nederland moeten echt eens gaan inzien dat het ‘vijf voor twaalf’ is voor wat betreft het imago van de sector. Dan kun je blijven wijzen naar anderen en vanaf de zijlijn af en toe staan schreeuwen, maar als je niet meewerkt aan structurele oplossingen, heb je geen recht van spreken. Het publiek, de politiek en de media verwachten van ons allemaal dat we ook de hand in eigen boezem steken en zelfregulerend optreden. BOVAG doet dat nu, voor zover dat in haar macht ligt, en vraagt op andere punten steun in Den Haag of bij het CBR. Dat doen we heus niet omdat we graag zoveel extra regeltjes en bemoeizucht willen creëren, maar juist om te voorkomen dat nog veel zwaardere maatregelen van buitenaf worden opgelegd. Of erger nog: dat de complete branche wordt afgeserveerd. We nemen aan dat iedereen dat inmiddels wel begrijpt en z’n pijlen en energie gaat richten op positief onderscheiden in de markt.”

Wat staat er in de planning voor 2016?

“We zullen begin 2016 bij het ministerie nogmaals pleiten voor een verplichte VOG voor alle rijinstructeurs. Het is de normaalste zaak van de wereld dat de jeugdleider bij de voetbalclub en de zwemleraar zo’n verklaring hebben, maar voor een instructeur die intussen ook met minderjarigen werkt, geldt dat helaas niet. Dat valt niet meer uit te leggen, vooral niet na alle discussie over betaling in natura. Geen VOG, geen instructeur. Het ministerie en IBKI kunnen zó het systeem en profiel overnemen dat wij hebben ontwikkeld. Een VOG kost een paar tientjes en is meerdere jaren geldig, waar hebben we het dan eigenlijk over? Als instructeur moet je zo’n VOG juist proactief en met trots tonen. Daarnaast staat BOVAG in 2016 voor grote veranderingen in het Garantiefonds Rijscholen (BGF). Samen met de leden hebben we de kaders bepaald waar een toekomstbestendig en robuust fonds aan moet voldoen. We verwachten tijdens de algemene ledenvergadering in februari een uitgewerkt plan te kunnen presenteren voor een volledig nieuw BGF.”